Излиза книга за Pink Floyd от Владимир Шумелов

На 6 декември, петък, от 18:30 ч. в Арт На Тъмно Зона (гр. Варна, ул. Стефан Стамболов 2) ще се състои представяне на новата книга на Владимир Шумелов, озаглавена „Pink Floyd (елипси)“.

За книгата „Pink Floyd (елипси)“ –  ред. Владимир Сабоурин, изд. „Фабер“, В. Търново, 2013 г., 150 стр.

Седмата книга на писателя и критика Владимир Шумелов завладява с постигнатия от него невероятен синтез между критика, белетристика, лирика и концептуалност. Базирана е именно върху творчеството на великата банда, макар че не се отнася само и единствено до нея. Целта й е всъщност да изтъкне ставащото в съвременната литература, пречупено през призмата на рока – в частност и като цяло. Авторът много държи и на формата, помествайки и използвайки като интермедии преведените на български текстове от най-големите албуми на „Pink Floyd“. Така ги превръща в лайтмотивни за своята творба, в резултат на което тя също „звучи“ като песен на групата: плавна, безкрайна, неземна…, в резултаат на което се получава своеобразна идейно-структурна ос, около която са структурирани металитурни и литературни фрагменти (елипси).

Все това е литературна книга, въпреки заглавието – то е изкуствено подвеждащо, изведено е от бекграунда като акцент и носещо в себе си повече символност; подобна функция има и корицата със снимката на Ясен Цонев на електроцентралата Батърсий от Лондон, която има своя история (подобна снимка от електроцентралата  в стил ар деко в Челси е използвана за обложката на албума „Animals“ на групата от 1977 г.).

Книгата е от колажен тип – фрагментарна, с въвеждащ и заключителен текст, плюс текстове-приписки с авторефлексивен характер.

Жанрово уточняващото подзаглавие „Елипси“ (като се има значението на понятието в математиката, анатомията, езикознанието,  литературатурознанието, бита и техниката) дава широка възможност за свъзване на музикалното, техническо-битовото и литературното.

Текстовете основно са групирани в два корпуса – металитературен (критическо-есеистичен като тоналност, фрагментарен като форма, който включва български и чужди автори) и литературен (начални и финални акорди от разкази на Владимир Шумелов, както и отделни художествени фрагменти, които и илюстративен ефект и надникване в „лабораторията“).

Откъсите от преводни стихове на песни на „Pink Floyd“ са преход между фрагментите, уплътняващо и спояващо средство между тях, фон (бекграунд) в цялостното звучене.

И все пак защо „Pink Floyd“? Доста документални текстове в тази компилация дават отгово на въпроса. Но може би, което важи за доста групи и музиканти в рока от миналите десетилетия, защото бяха централна фигура в живота на не едно поколение и защото бяха концептуалисти и създадоха универсално творчество, валидно за всички времена.

Сглобена по този начин, книгата оформя пъзел на една духовна интимна вселена като част от автопортрета на времето – авторефлективност, пълзяща между минало, настояще и бъдеще; в същото време тя е и литературен дневник, но и албум с любими снимки-текстове (спомени).

За автора

Владимир Шумелов е роден на 20.10.1958 г. в Перник. Завършва специалността „Българска филология“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Живее и работи във В. Търново. Един от основателите и председател на Сдружение на литературни дейци „Света гора“ във В. Търново (от 1996 г.), член на националното Сдружение на български писатели (от 1999 г.). От 2009 г. е в Управителния съвет на новоучредeното Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ – В. Търново. Има многобройни публикации в книжната литературна периодика и специализирани интернет сайтове –  бе¬лет¬рис¬ти¬ка, пуб¬ли¬цис¬ти¬ка, есе¬та, пре¬во¬ди, ста¬тии, ре¬цен¬зии, от-зи¬ви; редактор на книги от различни жанрове, автор на предговори към тях; редактор на юбилейни вестници във В. Търново („Гайда“, „Земята на българите“, „Велико Търново“, „Независимост“), автор и редактор на статии за енциклопедии.

Главен редактор и редактор в различни културни издания: в. „Артфорум“ (1997–2002), алманах „Света гора“ (от 1997 г.), в. „Литературен бюлетин“ (2013) и др. Гост-редактор на специален български брой на френското списание за новелистика „Брев“ (Brèves, № 58, 1997). Негови текстове са публикувани на френски, английски, сръбски, македонски език. През 2012 г. печели II-ра награда в конкурса за къса проза на електронните списания „LiterNet“ (България) и „eRunsMagazine“ (Канада) – разказа „Майната ви“, а през 2013 г. II-ра награда в Националния конкурс за разказ на младежка тема на Община Варна – разказа „Пътеката“. От 2013 г. работи като гл. експерт и координатор в Дирекция „Култура и туризъм“ на Община В. Търново.

Автор е на книгите с разкази и новели „Двойно“ (1994; Голяма награда за дебютна прозаична книга „Южна пролет’95“, награда „Дебюти“ на фондация „Славяни“), „Между Бекет и Аз“ (1998; 2003; Национални награди „Интелект’98“ и „Светлоструй’99“), „И така нататък“ (2007); на книгите с есеистични и литературнокритически текстове „Накърнимото“ (2004), „Цветните спомени на греха“ (2009), „Лисица в кокошарника“ (2013), „Pink Floyd (елипси)“ (2013).

Сподели в: