Излезе "Шестте медала за стойност" на гуруто на креативното мислене Едуард де Боно

Локус Пъблишинг представя новата книга на гуруто на креативното мислене Едуард де Боно

В състояние сме да подобрим до неузнаваемост нашите традиционни мисловни навици. Обичайното мислене касае единствено анализа и отсъждането. Разпознаваме стандартните ситуации и прилагаме към тях стандартни отговори. Подобно действие обаче вече не е достатъчно. Можете да анализирате миналото, но се налага да творите бъдещето.
Ценностите са в основата на всичко: целта на всяка компания или организация е да доставя стойност; същото търсим и в личния си живот. Но стойностите са неуловими и неосезаеми. В тази книга, пълна с новаторски идеи, Едуард де Боно разкрива могъща, макар и проста рамка за вземане на креативни и ефективни решения, основани на оценка на ключови ценности. На различните видове стойности са дадени категории с широкообхватни имена: злато, сребро, метал, стъкло, дърво и месинг. Така за читателя става по-лесно да различава стойностите, да ги изследва и да им въздейства.
ЗЛАТЕН МЕДАЛ: Този медал касае човешките ценности, онези, които влияят върху хората.
СРЕБЪРЕН МЕДАЛ: Този медал се фокусира директно върху организационните стойности, т.е. върху стойностите, отнасящи се до целта на организацията.
СТОМАНЕН МЕДАЛ: Към него спадат стойностите на качеството.
СТЪКЛЕН МЕДАЛ: Този медал обхваща определен брой свързани стойности: иновация, опростеност и креативност.
ДЪРВЕН МЕДАЛ: Тук спадат стойностите на средата в най-широкия смисъл.
МЕСИНГОВ МЕДАЛ: Този медал се занимава изцяло със стойностите на възприятието.
Компаниите често се затрудняват, когато се наложи да конкретизират на каква база вземат решенията си. А това задълбочава свързаните със стойността проблеми, които оказват негативно влияние върху служителите, организацията, клиентите, партньорите. До момента не разполагахме с конкретна техника за оценка на въздействието, което дадено решение оказва върху опита ни да създаваме и опазваме стойността. Едва сега такава вече е в ръцете ни. Служителите, способни да разпознават, изследват и приоритизират стойностите, са движещите фактори за успеха на компанията ви.
Цената е това, което плащаш. Стойността е онова, което получаваш.
Не е достатъчно да признаем, че стойността е нещо важно. Нуждаем се от по-добри начини да възприемаме стойността, да говорим за нея, да я оценяваме. Това е най-солидната основа за действие, а Шестте медала за стойност ви предоставят нужните за постигането й средства.

Д-р Едуард де Боно

Шестте медала за стойност: цялостна система за внедряване на стойност в бизнес решенията! Революционна книга за лидери, мениджъри, екипи и личности. Business Week

ИК Локус Пъблишинг

Корична цена: 12 лeва

Сподели в: