Излезе от печат книга за еволюционното бъдеще на човечеството

Икономическа катастрофа, екологична криза, безкрайни войни – наистина ли светът е на ръба на оцеляването? Наистина ли човечеството е изправено пред неизбежната участ да се върне в каменната епоха? Авторите на радикално променящата възгледите ни книга „Спонтанна еволюция“ (ИК „Изток-Запад“) са на друго мнение.

Всички сме чували за хора, които като по чудо оздравяват от тежка болест, но дали това може да се случи и с нашата Земя? Според биолога Брус Липтън, проправящ нови пътища в науката и автор на особено любопитната книга „Биология на убежденията”, това е не просто възможно – то наистина се случва. Навред около нас има доказателства, че предстои невероятна крачка в развитието на човешкия род. В „Спонтанна еволюция” световноизвестният експерт в областта на нововъзникващата и сензационна наука епигенетика обединява усилията си с политическия философ Стив Баерман, за да предложи нов, изпълнен с надежда разказ за еволюционната съдба на човечеството.

Според конвенционалната теория на Чарлз Дарвин еволюцията е много бавен и постепенен процес, отнемащ милиони години, докато се проявят еволюционните трансформации при видовете. Новите научни открития показват, че в действителност еволюцията се състои от дълги периоди на застой, прекъсвани от внезапни, драстични промени. Тези катаклизми са емблематичните моменти в хода на еволюцията и водят до появата на чисто нови форми на живот. „Спонтанна еволюция” разкрива как променяйки идеите си за биологията и човешката история, ще можем по-добре да намираме пътя си в тези размирни времена, приканвайки читателите да видят с нови очи удивителни неща, като например:

  • Неоспорваните основополагащи идеи в биологията, като случайната еволюция, оцеляването на най-приспособимите и ролята на ДНК.

  • Проектът за нашето устойчиво, жизнеутвърждаващо бъдеще, който е буквално във вас – кодиран във всяка от трилионите клетки, съставящи човешкото тяло.

  • Как нашите убеждения за природата и човека формират нашата политика, култура и живота на отделните хора.

  • Как всеки от нас може да се превърне в „стволови клетки” на планетата, допринасяйки за здравето и развитието на света и на всеки човек.

Като се освободим от старите убеждения, които поддържат статуквото, а и като градим живота си и света на основата на този окуражителен нов разказ, можем да сложим началото на спонтанната еволюция на човешкия род. Написана с мъдрост и остроумие, удивителната „Спонтанна еволюция” е проницателен и в крайна сметка пълен с надежда поглед към съдбата на човешкия род и активната роля, която може да играе всеки от нас в зараждането на новата еволюция. Липтън споделя: „Обществото започва да осъзнава, че настоящите ни колективни убеждения са пагубни и че светът е в сериозна опасност. Ето защо сметнах, че е време хората да научат за това как новата биология и други прозрения от света на науката могат да бъдат приложени към обществените схващания и да ни помогнат да се справим със застрашителните ситуации, пред които сме изправени днес!”

Сподели в: