Изкуство против дрогата – литературен конкурс

МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

„И З К У С Т В О  П Р О Т И В  Д Р О Г А Т А”

Провежда се под егидата на Областния управител на Област Бургас
г-н Любомир Пантелеев

Организира се през една година по повод
Международния ден за борба с наркоманията – 26 юни.
Първото му издание е през 2003 г.
В конкурса могат да участват деца и младежи на възраст от 12 до 25 години
в две възрастови групи:
от 12 до 17 години;
от 18 до 25 години.
Участниците представят стихотворение, есе или разказ, написани специално за този конкурс, непубликувани в други издания и без право на участие в други конкурси.
Обемът на творбите, изпратени по e-mail или по Български пощи е до 3 компютърни страници (6 000 знака) на български език (или на руски и английски за чуждестранните участници), формат WORD, шрифт 12.
Необходимо е авторите да посочат трите си имена, рождена дата и година, учебно заведение, пълен адрес, е-mail и телефон за връзка.
Крайният срок за получаване на творбите е 15 май 2009 г.
Компетентно жури от писатели и преводачи ще оценява творбите.

Ще бъдат раздадени следните награди:

Първа възрастова група (12-17 години)
За стихотворение            За есе или разказ
І награда – 80 €                І награда – 80 €
ІІ награда – 60 €               ІІ награда – 60 €
ІІІ награда – 40 €              ІІІ награда – 40 €

Втора възрастова група (18-25 години)
За стихотворение             За есе или разказ
І   награда – 130 €             І   награда – 130 €
ІІ награда – 80 €                ІІ награда – 80 €
ІІІ награда – 50  €              ІІІ награда –  50 €

Резултатите ще бъдат обявени по интернет на 11 юни 2009 г.на сайта на организаторите: www.chitalishte.bg /news.php  
Номинираните творби ще бъдат издадени в сборник.

Отчитането на конкурса ще се проведе в гр. Бургас на 26 юни 2009 г.

Организатори на Литературния конкурс ”Изкуство против дрогата”са:
Областна управа Бургас, Община Бургас, Читалище „Любен Каравелов”, Синдикат на българските учители – Бургас.                                                                                                                                      Партньори: Училище за чуждоезиково обучение „Биг-Бен”

Творбите изпращайте на адрес:
Читалище „Любен Каравелов”
ул. „Калоян” № 24                                                                                                                        
гр. Бургас, 8 000
България
E-mail: chitaliste_lk@abv.bg         Телефон:   056 84 44 69

Сподели в: