Издателство "Ерго" издава класика на черногорската литература – Петър Негош

На 25 ноември три нови заглавия от издателство „Ерго” ще се появят на пазара. Сред тях е и книгата на класика на черногорската литература Петър Негош – „Горски венец“. Ето какво пише за нея Андрей Романов:

„Драмата „Горски венец“ (1847) е най-известната Негошева творба. „Горски венец“ съживява суровите времена от началото на XVIII в., кървавото раждане на новата черногорска държавност, и с величествените си характери и колизии напомня за Шекспировите исторически хроники и трагедии. „Горски венец“ е националният епос на черногорците. Едва ли не всяко негово изречение е станало поговорка, всяка дума и израз – крилати. Някои го смятат за връхна точка на балканската литература. Изпълнен с ярост и гняв, той е посветен на едно от най-стряскащите събития в новата черногорска история – изтреблението на черногорците, приели исляма. Като своеобразна енциклопедия на черногорския бит и живот, „Горски венец“ ни позволява да надникнем в гордата и свободолюбива душа на планинеца, борещ се вечно за свобода срещу турското робство и тираните от всякакъв вид.“

Петър II Петрович Негош (1813-1851) е най-значимият черногорски поет. На 16 години става княз и владика на Черна гора. Като държавник се бори с разделението на племена, с обособеността на клановете, с традиционната планинска вендета, строи училища, пътища, въвежда съдилища и постоянна войска. Той е първият владетел на Черна гора, който се осмелява да наложи данъци на гордите и свободолюбиви планинци. Грижи се за народа по време на глад, разпродавайки наследствените скъпоценности на династията. Воюва с турците и пише поезия в кратките паузи между битките. Най-известните му творби са „Лъч от микрокосмоса“, поема, посветена на тайните на Сътворението, „Лъжливият цар Шчепан“ и „Горски венец“.

„Има ли овце, ще има вълци,

зло ще има, щом човеци има;

ала жилото му да изтръгнеш,

слабия, невинния да браниш,

туй е първият ти дълг, човеко!

Даваш ли главата си за правда,

мреш ли за народ и за свобода,

истина, ти ще живееш вечно.

Нам не ще помогнат крал и папа,

само се заканват на султана;

ненаситно злият меч султански

над Христовите раби вилнее.

Кръв човешка плисва на олтара,

църкви Божии се поругават,

земя стене, небеса се люшкат…

Кръст и полумесец, страшни знаци –

хиляди опасват ги гробове!“

Превод от сръбски Андрей Романов

Оформление Иво Рафаилов

144 стр., цена 12,00 лв.

ISBN 978-954-8689-48-9

Другите две заглавия са „Частите на тялото“ от Яна Пункина и „Градина във Венеция“ на Милета Проданович.

Сподели в: