Избрани творби от музейната колекция на НХА ще бъдат показани в изложба

Изложба на музейната колекция при НХА "Избрано” ще бъде открита днес от 16 часа в галерия "Академия”. Ще има и публична лекция "Началото. Светливите картини на Антон Митов”, която ще започне в 17 часа.

Фенерът на Антон Митов и днешните му последователи и избрани творби от музейната колекция на Национална художествена академия е проект, реализиран от музея при НХА по програма "Култура” на Столична община. Целта му е да възстанови публичните лекции на големия български живописец и ректор на НХА, провеждани през 1896 г. в София с неговия "магически фенер”. Тези лекции са били културно събитие на столицата за своето време. Подобна популяризаторска дейност е неделима от образователната политика на НХА и днес. Настоящият проект привлича, информира и възпитава публиката по отношение на проблемите и историята на изобразителното изкуство.

Публичните лекции ще бъдат 18 и ще се провеждат в галерия "Академика" два пъти месечно – в рамките на учебната година 2008/9. Лектори са преподаватели от НХА. Паралелно с лекциите ще се бъде представяна и по една избрана творба от колекцията на музейната сбирка на НХА. В този подбор влизат художници като Антон Митов, Илия Бешков, Дечко Узунов, Васил Стоилов, Никола Петров, Владимир Димитров – Майстора, Христо Явашев и др.

Сподели в: