„Избрани есета“ – Хорхе Луис Борхес

На 3-и октомври излезе сборника с избрани есета от четири книги на големия аржентински интелектуалец Хорхе Луис Борхес: „Обсъждане“, „История на вечността“, „Нови разследвания“ и „Девет есета за Данте“.

„Избрани есета“ е блестящ диалог, макар и задочен, с граф Кожибски, Рудолф Щайнер, Спиноза, Кант и Шопенхауер. Борхес дискутира вечния флирт (както на авторитетни мислители, така и на съмнителни герои на сцената на историята) с понятията „време“ и „пространство“. Есетата критикуват безкритичното приемане на онова акумулирано знание, в чиято основа стоят не разсъжденията, а удобството на класификациите.

Творбите на Хорхе Луис Борхес (1899–1986) създават уникална идейно-естетическа реалност; есеистиката му в частност е необикновено диалектична и богата на мисловни експерименти и провокации.

„Избрани есета“ е съвкупност от коментари на знаменити идеи, остроумни хипотези, анализи и представи – една магнетична колекция, с която всеки читател би могъл да се гордее!

Издателство: "Колибри", цена: 18лв.

Сподели в: