Идеи за иновативно градско развитие

Партньорство между КТИ професионалисти и общински експерти за CREATIVна София
 
Фондация „Каузи“ проведе на 22 юли т.г. семинар за обмен на добри практики „Креативни индустрии и местна власт – успешни партньорства“. Срещата е част от  проект „Местните власти – активен партньор за развитие на CREATIVна София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с ОКИ Столична библиотека.

Събитието бе открито от Марина Стефанова, редактор на ръководството за местните власти и Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа. Специален гост бе директорът на ОКИ Столична библиотека Юлия Цинзова, която представи дейността на библиотеката, насочена към привличане на все повече млади читатели.

Целта на семинара бе да запознае участниците със същността на креативната и творческа индустрия (КТИ), нейния принос към икономическото развитие, партньорството с гражданските организации и бизнеса, както и изграждането на разпознаваем бранд на едно населено  място. Присъстващите научиха повече за приетата в началото на годината Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 г. от Деница Лозанова, програмен директор на Асоциация за развитие на София. Бяха представени и добри примери от Столична община.

Информационната сесия  ще бъде първа стъпка към създаването на работещ инструмент, който да спомага за по-успешното, мащабно иустойчиво развитие на КТИ в полза на иновативното градско развитие.

Сподели в: