Златният век: върхове на холандския графичен дизайн 1890 – 1990

На 20 декември (четвъртък) 2007 г. от 18.00 часа се открива изложба представя за първи път широк обзор на периода между 1890-1990г. – епоха на динамично развитие, която с право може да бъде наречена „Златен век” за холандския графичен дизайн. Уникалната художествена традиция, многобройните ярки творчески личности, необичайната толерантност и отзивчивост на клиенти и публика към проявите на новаторство и нестандартно мислене, формират през тези години една провокативна, жизнена и адекватна на времето естетика. Именно културата на толерантност и свобода на мисълта създава в Холандия благодатна почва за експериментиране и утвърждаване на нови форми на художествено общуване, наложили траен отпечатък върху графичния дизайн до днес.

В изложбата са представени над 200 творби, които бележат най-високите постижения на холандския графичен дизайн. Застъпени са всички характерни за епохата стилове, като Арт Нуво, Де Стил, експресионизъм, конструктивизъм, рационализъм. Публиката ще има възможност да види произведения на автори като Ян Тороп, Барт ван дер Лек, Пит Зварт, Тео ван Дуйсбург, Паул Схаутема, Вилем Сандберг, Ян Бонс, Ян ван Тоорн и др., чието уникално графично наследство е източник на вдъхновение за днешната нова генерация графични дизайнери.

Започвайки своя път от Букурещ и София, изложбата ще бъде представена в продължение на една година в много от големите европейски градове, а след това и в Америка. Всяко от тези представяния е придружено и от допълнителна програма, включваща лекции, уоркшопове и други проекти, предназначени за младежката и студентска аудитория и насочени към широк обмен на творчески опит между европейските страни.

Тази изложба е проект на Премсела – холандска платформа за дизайн и мода и Де Бейерд – Музей за графичен дизайн.
Изложбата е съставена от Кейс ван де Йонг и Алистон У. Парвис, автори на книгата „Холандски графичен дизайн. Епоха на новаторство”. Изложбеният дизайн е дело на холандската дизайнерска фирма „Кома”. Изложбата се реализира с подкрепата на Холандската културна програма, Холандското министерство на външните работи и Холандското министерство на образованието, културата и науката.

Изложбата продължава до 20 януари 2008.

Сподели в: