Зелен панаир в София

10 ноември (събота) – зала 8 на НДК и фоайето пред нея.

В края на 2007 г. след 10 години работа в България, Швейцарската агенция за рaзвитие и сътрудничество (SDC) напуска, предвид членството на страната ни в Европейския съюз и продължава да съдейства на държави, намиращи се в по-голяма нужда за развитие на икономиката, културата, екологията и социалната сфера.

Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) организира заключителното събитие за представяне резултатите от работата на SDC при подпомагането на «зелени проекти». Такива са Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието, чийто приемник е БФБ, Програмата за подкрепа за биологичното земеделие в България, Българо-швейцарската горска програма и Проектът за опазване на редки породи животни.

«Зеленият панаир» ще включва 20 щанда, на които ще се представят резултатите от програмите и проектите и ще могат да се закупят биологични продукти (сирене, зеленчуци, мед), да се избере еко-туристически маршрут и да се научи повече за природозащитата в Швейцария и България.

Поканени са посланици, Министрите на околната среда и водите, на земеделието и продоволствието, председателят на ДАГ, общини, фирми, НПО, научни институти и др. Събитието е отворено към всички граждани, които се вълнуват от зеления начин на живот.

В зала 8 през целия ден ще има дискусии, презентации и филми:

“Бъдещето на зеления бизнес” или как се прави екотуризъм, мултифункционално управление на горите и бъдещето на биоземеделието в България.

Какви са нагласите за опазване на природата? Готови ли са гражданите да участват активно и да даряват? Търсят ли се вече биологични храни в България? – резултатите от социологическото проучване, организирано от БФБ в партньорство с Института по социология на БАН.

„Идва ли времето на зеления живот в България?” – един откровен разговор с Маги Малеева и Горичка.бг

Прожекция на филмите „Неудобната истина” на Ал Гор, „Миниатюри от пясък” на Цветелина Атанасова.

Панаирът ще хвърли мост към бъдещето, като даде възможност за реклaма, както на подпомаганите от SDC организации, така и на други «зелени» инициативи, свързани с биоземеделие, опазване на биоразнообразието, устойчиво ползване на горите, екотуризъм и зеления начин на живот като: Биогоричка, Био България ООД, Балкан Биосерт ООД, БДЗП, Greentale, Националните паркове, РТА „Стара планина”, ЛТУ, РЕЦ – Западна Стара Планина, Коалиция „ЗА да остане природа в България”, Семпервива, CVS – Влахи, Туроператори, GEF малки проекти, Списания за еко-туризъм и екология, Асоциация на парковете в България, Асоциация "Екофарм", Чемерник ООД, ГИМЕЛ АД, Аграрен Университет – Пловдив, Сдружение на биологичните пчелари.

Сподели в: