"За новия интелектуалец" на Айн Ранд е вече на книжния пазар

Задачата на човешкото съзнание е да възприема, а не да създава реалността. Умът на човека е единственият му инструмент за познание. "А” е "А”.Това е философията на обективизма, впечатляващо изложена от говорителката на една нова класа.

В третата книга от "Колекция Айн Ранд” – "За новия интелектуалец”, са събрани главните философски пасажи от романите на Айн Ранд и краткото изложение на нейната философска система. Книгата може да служи като резюме, програма или манифест на хората, готови да поемат отговорността да се превърнат в нови интелектуалци.
 
Повечето хора, които днес се представят за интелектуалци, са изплашени зомбита. Стъпили върху плаващи пясъци, те се оказват неспособни да разберат, да разпознаят и оценят историческата драма, разгръщаща се пред тях – индустриалната революция и капитализма.

Повечето хора, които днес се представят за бизнесмени, потискат и осъждат всякакво търсене на интелектуални ценности или морални принципи. Стъпили върху кодекса на справедливостта, чрез който правят бизнес, те се оказват неспособни да разберат по-висшата морална ценност, която той представлява.
 
Новите интелектуалци отново ще съберат близнаците, които изобщо не е трябвало да бъдат разделяни – интелектуалецът и бизнесменът. Този съюз ще породи два нови типа – практичният мислител и философски настроеният бизнесмен. За новите интелектуалци борбата за капитализъм ще е не "практически”, не икономически, а морален въпрос.

Точно това заслужава капитализмът и нищо по-малко няма да го спаси.

Издател – ИК "МаК"
Корична цена – 14 лева.

Сподели в: