Засаждане на дървета със Зеления отбор на България

Традиционните залесявания на Зеления Отбор продължават. Този път ще се засаждат едногодишни фиданки от Зимен дъб и Акация

Къде ще е масовото мероприятие?
Ще бъде в района на с.Локорско, в близост до София

Защо там ще се засажда:
В този район имаше голям пожар. Зеленият отбор на България се включва като част от доброволческия екип, който подпомага възстановяването на гората.

Колко е голям терена?
Терена е над 100 декара. Ние ще работим на около 10-20 декара терен.

Как точно ще се засаждат малките фиданки?
Има схема: Междуредия 2метра, разстояние 1 от друго, приблизително 1,2 – 1,5 м. Теренът е труден и е възможно адаптиране към възможните места.

Кои са датите на акциите?
Първа дата: събота, 4 април.
Втора дата: събота, 25 април
Трета дата: неделя, 26 април

С какви инструменти ще се засажда?
Най-подходящо ще бъде с меч на колесов, но ако имате кирка или права лопата, можете да ги вземете.
Има осигурени достатъчно инструменти, но ако си вземете инструмент, ще помогнете.

Какво количество фиданки чакат?
Имам около 5-6 хиляди фиданки. Важно е качественото засаждане! Не количеството!
За целта ще бъде пуснат формуляр с подробни обяснения.

Какъв е теренаът и как да бъдем облечени?
Теренът е сравнително неприветлив. На мястото е имало пожар и това е част от нашата задача. Да възстановим мястото. Желателно е да имате хубави обувки и дрехи според метеорологичната прогноза за деня.

Кой организира всичко това?
Основната организация и координация са от доброволческа формация Зеленият Отбор на България (без политически или друг вид обвързаност неформална структура).

Това мероприятие е съгласувано с Държавно Горско Стопанство гр.София и ние изпълняваме част от лесоустройствения план за въстановяване на гората в района.

За първи път кампанията има медиен партньор. Това е приятелски подадената ръка от Списание 8.
До сега не сме имали подобно партньорство, защото никога не пускаме информация до медиите. Досега разчитала на естественото израстване и Фейсбук платформата.

Какво представлява "Зеленият Отбор"?:
Това е доброволческа формация, която има вдъхновението да засади 1 милион дървета без комерсиална подкрепа и организации. Извършили са много видове акции и зелени мероприятия.

Следете фб страницата за повече информация и за попълване на формуляр за участие.

Сподели в: