Започна приемът на стихове за националния конкурс за любовна лирика "Горчиво вино"

Започна приемането на непубликувани досега стихове за участие в третия национален конкурс за любовна лирика „Горчиво вино“. Организатор е  НЧ „Братя Миладинови 1914” – Петрич.

Условия за участие:

Срок за изпращане на творбите – до 15 август 2016 г. (валидна е датата на пощенското клеймо).

Конкурсът е анонимен.

За целта желаещите да участват трябва да изпратят голям пощенски плик, съдържащ едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение, без името на автора;

и малък, запечатан плик с попълнено заявление за участие в конкурса, изтеглено от сайта на читалището: http://chitalishtebratiamiladinovi.org/

и екземпляр от конкурсната творба, подписана собственоръчно от автора с неговото име. Максималният обем на творбата може да бъде до 30 реда.

* * *

Конкурсът е създаден през 2014 г. по повод 100 годишнината на читалището и 80 годишнината на големия български поет Евтим Евтимов. През тази година ще се проведе третото му издание.

Имената на финалистите в конкурса ще бъдат публикувани на уебсайта и фейсбук страницата на читалището до 6 септември 2016 г.
Официалното награждаване ще се проведе на тържествена среща в Клуба на дейците на културата в Петрич през месец септември 2016 г. (датата ще бъде допълнително обявена).

Наградените (първа, втора и трета награда) нямат право да участват в следващите две години.

Ще бъдат присъдени първа, втора и трета награди – диплом и плакет, както и специални награди. Наградите ще се връчват само лично на авторите. Организаторите поемат пътните разходи и нощувка на наградените.

Творбите за участие в конкурса могат да бъдат изпратени по куриер, по пощата или занесени на място, на адрес:

гр. Петрич 2850, обл. Благоевград, ул. „Александър Стамболийски” № 4, Народно читалище „Братя Миладинови 1914” – за конкурса „Горчиво вино“

За допълнителна информация: Вангелия Тренева – секретар на читалището, 0879 088 501; Маргарита Досева – организатор, 0879 088 506; petrich@dir.bg; metodisti@mail.bg.

Сподели в: