Започна националният конкурс "Магията на любовта"

Започна националният конкурс за интимна лирика "Магията любов" 2014 – гр. Казанлък. Организатори са Литературно сдружение "Кула" – Казанлък, Клуб на дейците на културата (КДК) – Казанлък и Община Казанлък.

Той се провежда всяка година по време на пролетните празници в града. Тази година тържественото обявяване на конкурса и връчването на наградите на тримата най-добри лирици от страната ще се състои на 10 юни 2014 г., вторник, по време на Фестивала на Розата, традициите и изкуствата в Казанлък от 15.30 ч.

Условия: Няма възрастово ограничение за участниците. Конкурсът за интимна лирика "Магията любов" е анонимен.

Всеки автор трябва да изпрати до 25 май 2014 г. до 3 (три) свои непубликувани стихотворения в по 3 (три) екземпляра всяко на адрес: гр. Казанлък 6100, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 9, Художествена галерия – Казанлък, за конкурса "Магията любов".

Върху плика да няма данни на подателя. Личните данни – трите имена, заглавията на стихотворенията, ел. поща, телефон и адрес за връзка, да бъдат поставени в малък запечатан плик вътре в писмото. Всяко нарушаване анонимността на конкурса елиминира автора от участие.

Награди: Победителите в конкурса ще получат:
І награда – 500 лв. плюс статуетка и грамота, както и картина от художника Иван Гайдаров
ІІ награда – 200 лв. и грамота
ІІІ награда – 100 лв. и грамота

Ще бъде дадена допълнителна награда – плакет/статуетка "Веселин Стоянов".

Наградените стихове ще бъдат публикувани в поредния брой на сп. "Кула" – гр. Казанлък, както и в национални литературни издания.

Журито на конкурса е в състав:

. Румен Денев – поет, зам.председател на КДК;
. Петър Чухов – поет, носител на наградата от "Магията любов" за 2013 год.;
. Димитър Гачев – поет, лауреат от конкурса от първите му издания
. Пеньо Терзиев – Директор ЛХМ "Чудомир", представител на Община Казанлък

"Магията любов" е един доказал се във времето конкурс, даващ изява на утвърдени и на непрестанно излизащите нови имена в българското поетично пространство.

Сподели в: