Започна международният фестивал за изворен фолклор в Дорково

X юбилеен Международен фестивал за изворен фолклор – започна в с. Дорково, Пазарджишко. Целта на форума е да се запази и популяризира изворния фолклор, да се затвърди ролята на традиционния фолклор за сплотяването на българската общност и да се обогатят познанията за световното фолклорно богатство, казват организаторите. До 28 юли 2008 г. ще се представят над 100 български и 8 чуждестранни състава от Полша, Унгария, Германия, Испания, Грузия, Македония, Словения и Хърватия.  В първата вечер се изявиха гостите от чужбина, които показаха 10-минутни програми.

Фестивалът няма конкурсен характер. Всички участници ще получат диплом и почетен знак. Това фолклорно събитие се утвърди като едно от най-престижните в страната.
 
Поставяйки началото през 1996 г., фестивалът от регионално премина през национално ниво и вече седем години е на международно равнище. От 1999 г. е включен в международния календар на Международен съвет на организаторите за фолклор и традиционни изкуства, имащ представителства в 75 страни, в това число и България.

Сподели в: