"Замлъкване" е днешната премиера на ТР "Сфумато"

Спектакълът "Замлъкване" по мотиви от филма "Персона" на Ингмар Бергман ще има премиера тази вечер от 19 часа в ТР "Сфумато". Режисьор е Елена Панайотова, художник – Юлияна Войкова – Найман, звукова среда Емилиян Гацов – Елби. Участват – Вероника Петрова, Антоанета Петрова, Дарина Параскова, Десислава Христова и Ани Вълчева.

"Замлъкване” се реализира като резултат от едно задълбочено изследване на емблематичния за историята на киното филм на Ингмар Бергман “Персона”. Зрителят е въвлечен в постоянна игра на отгатване кое е реално и кое измислено. Темата за мълчанието и отказа от словото като възможен път да се постигне истината доближава изследваните проблеми до фундаментални въпроси за човешката комуникация и индивидуалното откриване и реализиране на истината.

Бергман счита този филм за един от най-важните си. В книгата “Образи” той пише: “Днес аз чувствам, че с Персона – … съм стигнал толкова далеч, колкото бих могъл. … когато работех в пълна свобода, аз успях да се докосна до неизразими тайни …" . Филмът е определян от критиците като "Бергманов шедьовър" или "една от най-великите творби на века”.

Театралният спектакъл "Замлъкване” е конструиран като серии от вариации на няколко основни теми: удвояване, обсебване, мълчание, съществуването на човешкото тяло в тишина. Той е уникално предизвикателство към възприятието на гледащия, заигравайки се с паметта и очакването, за да предизвика екстатично преживяване на настоящия момент.

 

Сподели в: