"Завръщане към селото – скок към промяната" завършва с фестивал

ФЕСТИВАЛ-ШКОЛА "Деца на света" ще се проведе от  7 до 19 юли 2014 г. в село Реброво, община Своге, в Стара планин. Организиран е като палатков лагер и има характер на неформална среща за опознаване, обмяна на опит, добри практики и преживявания. Входът е свободен, но трябва да пишете до организаторите, за да се регистрирате. Срокът за регистрация е 31 май.

“Деца на света” e Фестивал – Школа и естествен завършек на проект „Завръщане към селото – скок към проямата“, реализиран с финансовата подкрепа на Програма „Младежта в действие“, Дейност 2 „Европейска доброволческа служба“. Фестивалът е изложение на дейности и активности на младежи, неформални групи и младежки неправителствени организации в полза на общността. Събитието е организирано от СМПБ „4-ти Април“ по проект „Завръщане към селото – скок към промяната“, който цели позитивно отношение у младежта към себе си и заобикалящия свят. Стимулира трудова заетост и социално включване на младежи в изолирани населени места и със социално-икономически трудности. Дава глас на доброволчеството и неформалното учене. Основните акценти на проекта са връзка на младежите с културата и изкуството, природата и работата в мрежа.

„Деца на света“ 2014 е съставен от две части:

Част 1: Фестивал „ОТВОРЕНИ ВРАТИ”, 7 – 13 юли 2014г.
Фестивалът-изложение е отворен за всеки, който иска да изяви своето хоби, представи своята организация, споделeли своя потенциал, знания и умения като водещ и всеки, който има интерес да посети, преживее, наблюдава дейностите на фестивала. Програмата и онлайн формата за заявяване на участие ще бъдат пуснати на 31 май.

Тук човек има възможност да сподели, предаде, покаже, създаде, експериментира, преживее.
Основни теми: в сферата на културата, словото, изкуството, еко-съзнание и строителство, спорта и туризма, различни умения, личностно развитие, социално включване, традиции и обичаи и младежка заетост (борба с младежката безработица).
Основни активности: включване в различни активности и преживявания чрез уъркшопи, лекции, тренинги, работилнички, семинари, Театър на сетивния лабиринт и други, предложени от водещите.

Част 2: Школа „ОТВОРѝ ВРАТИ“, 14-19 юли 2014г.
Тренинг на млади психолози, които ще бъдат обучени в разработените и използвани интерактивни и иновативни методи по проекта „Завръщане към селото – скок към промяната“.
Школата изисква постоянно присъствие на участниците и е отворена само за психолози, които искат да се включат в тренинга. Включването става с попълване на онлайн форма за участие, която ще бъде отворена на 31 май, а с одобрените участници ще се свържем след 15 юни.
На участниците ще бъдат предадени конкретни практически знания и умения, техники и методи на работа с деца и младежи за социално включване и младежка заетост.

След края на тренинга у обучените млади психолози ще бъдат формирани социални и организационни умения и конпетенции, лидерски и за работа в екип, креативност и предприемачество, общуване и диалог, оценка и самооценка, така че да предадат ценности като толерантност и солидарност към различията, гражданска активност и работа в мрежа.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:
Фестивалът „Деца на света“ 7-19 юли 2014г. е организиран на три различни зони (поляни) – основна сцена, палатков лагер и кухня.
До Фестивала (вилна зона на с. Реброво) се стига средно с двучасов преход по красива еко-пътека. До мястото ще бъдат поставени навигационни табели и маркировка.
Всички участващи следва да се подготвят с подходящи принадлежности за свой личен комфорт, като палатка, спален чувал, постелка (шалте) и да предвидят храна и вода за престоя си.
• За водещите във Фестивала „Деца на света“ 2014г. храната е осигурена.
• Организаторите разполагат с ОГРАНИЧЕНА леглова база в планинска вила в близост до основната сцена на Фестивала, която може да се използва от водещите при ПОИСКВАНЕ (първите десет).

За контакти: festival4april@gmail.com

ВХОД СВОБОДЕН!

Сподели в: