"Забравени отъ небето" – моноспектакъл на Свѣтозаръ Кнезовски-Заро

На 29 юли, сряда, от 20:00 ч. в галерия "Червената точка" в София, ще се играе моноспектакълът "Забравени от небето" на Свѣтозаръ Кнезовски-Заро по едноименната книга на Екатерина Томова.

Режисьоръ: Кристиана Бояджиева
Косултанти; Прфъ. Юлия Огнянова и Доцъ. Д-ръ. Катерина Илкова
Сценография: Весела Вълчинова
Звукова срѣда: Бистра Дилянофъ
Адаптация на текста: Кристиана Бояджиева и Свѣтозаръ Кнезовски

" Забравени отъ небето" е спектакълъ близъкъ като усѣщане до литургия въ малка черквица нѣкѫде изъ майчината прегръдка на Родопа планина. Сблъсъкъ на поколѣния въ лицето на отчаянъ софийски наркоманъ и мѫдростьта на родопскитѣ столѣтници.
Разказваческиять характеръ на представлѣнието дава шансъ на публиката да проследи историята на Никола, който въ буйния си пубертетъ намира наркотицитѣ за единственъ изходъ въ обърканата му душа. Следъ близка среща съ смъртьта на най-добрия му приятѣлъ, Никола тръгва на непредвиденъ автостопъ далечъ отъ града. Случайностьта или неслучайностьта го отвежда въ затънтено родопско село кѫдето живеятъ едва нѣколко човѣка. Селото на столѣтницитѣ всмуква нашия герой и му подарява втори животъ изтъканъ отъ мистика, доброта, уважение къмъ традициитѣ и любовь къмъ живота. Това е мѣстото въ което той избира да живѣе, да се влюби, да създаде семейство и да посрѣщне радостьта на свободния отъ зависимости животъ. Това е мѣстото кѫдето героятъ ни кани да се разходимъ и да го посетимъ като при старъ приятѣлъ.
"Забравени отъ небето" е интимно-изповѣдаленъ спектакълъ за неразривната връзка между небето и земята, която несъмнено е човѣка.

Спектакълът е създаден с почит към голямата българска актриса ЗЛАТИНА ТОДЕВА.

ВХОДЪ: 10 лв

Сподели в: