"Забравени и неразбрани" на Пламен Павлов

Особеният чар на Средновековието е персонифициран в неговите личности, преди всичко в плеядата емблематични български владетели и духовни водачи, за които са изписани хиляди страници научна и художествена литература. Имената на Кубрат, Аспарух, Тервел, Крум, Омуртаг, Борис-Михаил, Симеон Велики, Самуил, Асен, Калоян, Иван Асен ІІ, на духовни водачи като Кирил и Методий, св. Иван Рилски, патриарх Евтимий будят повече или по-малко силни емоции, но не и безразличие. Тази книга е опит да се хвърли повече светлина и върху делата и жизнения път на личности, които по едни или други причини са в „сянката на великите“, на събития и явления, които остават непопулярни и неразбрани.
Българските царици, владетелки и принцеси са друг акцент в тази книга. Преоценка и признание дължим и на мнозина духовни водачи, свързани с църковните престоли в Плиска, Дръстър, Велики Преслав, Охрид и Търново, на онези българи, които стават архиереи на Сърбия и други православни страни.
Сред събитията и историческите явления, останали недостатъчно осмислени, са средновековните „войни за Сердика”, ролята на печенези и кумани в нашата история, северната българска граница в епохата на Второто българско царство… Без непременно да е поанта на това пътешествие в миналото, темата за „българите в чужбина” заема важно място в него – темата, която е съдба на около четири милиона българи в съвременната епоха, има своите корени още в далечните векове на Средновековието.

За автора

Пламен Павлов (1958 г.) преподава история на Византия и средновековните балкански държави във Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий”, изнасял е лекции в Пловдивския, Шуменския и Варненския свободен университет. Доктор, доцент по средновековна история. Автор или съавтор на около 250 статии, студии, книги и учебници, на енциклопедични справочници, поезия, публицистика, сред които “Кратка история на българския народ”, “Кой кой е в средновековна България”, “Залезът на Първото българско царство”, “Бунтари и авантюристи в средновековна България”, “Българите и османското завоевание”, “България – люлка на европейската цивилизация” (на бълг., англ., нем., фр., рус.ез.), , “История на България” (на рум. и унг.ез.), “Спартак – синът на Древна Тракия” (на бълг. и англ.ез.), “Българското средновековие – познато и непознато”, “Българи светци” и др.
От началото на 90-те години на ХХ в. Пламен Павлов е участник в научни и обществени проекти, свързани с историята и съвремието на българските общности извън страната. През 1998 – 2002 г. е председател на Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет. Съпредседател на неправителствената Асоциация “Световната България" (2002 г.), председател на Кръг “Будител” (2010 г.), дописен член на Българската академия на науките и изкуствата. Като популяризатор на българската история и култура сътрудничи на печатни и електронни медии у нас и в чужбина (“Фокус”, “Литернет”, “Литературен свят”, “е-Лит”, “Еврочикаго”, “Хемус” и др.), Сценарист и консултант на документални филми. През 2005-2008 г. води емисията “Студио история и култура” на радиомрежа “Фокус”. От 2003 г. е автор и водещ на научно-популярното предаване “Час по България” на телевизия “СКАТ”.

ИК Сиела

Сподели в: