Заболяване на младостта“ в Младежки театър“

14 януари 2008 г. е датата на предпремиерата на Заболяване на младостта от немския драматург Фердинанд Брукнер, започваща в 19:00 часа.

Роденият през 1891г. в София Теодор Тагер, който по-късно се подписва под псевдоним Фердинанд Брукнер, е един от най-интересните немски драматурзи от изминалото столетие. Пиесата му „Заболяване на младостта”, макар и написана преди повече от 8 десетилетия, интерпретира по актуален начин проблемите на младото поколение, което навлиза в реалния живот непосредствено след лекотата на студентското битие.

Заболяване на младостта е част от трилогията Младежта на две войни – пиеси, изследващи смъртта на моралните ценности в света на младите. Драматургичният текст се характеризира с интригуваща фабула, наподобяваща любовните лабиринти и страсти от типа на романа „Опасни връзки” (на Ш. Дьо Лакло). Динамичният диалог и остротата на израза превръщат персонажите в пленници на желанието и безграничния си егоцентризъм, защото „да обичаш” е различно от това „да притежаваш” – истина, пред която погледите на Мари, Дезире, Фредер, Ирене, Петрел и Алт остават затворени, може би предчувствайки настъпващия крах на съвместната им идилия.

В дебютния проект на режисьорката Биляна Петрова („Йерма”- Програма „Младите в Младежкия”) и сценографката Павлина Коцева, младият екип заедно с актьорите Искра Донова, Ярослава Петрова, Яна Титова, Ангелина Славова, Николай Луканов, Малин Кръстев, Светослав Добрев осъществяват трудно, но взривоопасно пътуване в душевния свят на едно объркано поколение, което въпреки съпротивата на младостта си, постепенно се отдава и започва да пропуска в себе си покварата на Не-младостта.

Сподели в: