Живот без принцип от Хенри Торо

Живот без принцип
Хенри Дейвид Торо

"Какво са историята, философията, та дори и най-доброто в тях, какво е най-прекрасно устроеният живот в сравнение с умението да съзираш отвъд видимото?" Това са едни от най-често цитираните редове на американския писател Хенри Дейвид Торо (1817-1862). Неговите книги разгръщат историята на една духовност, която постига висшите екзистенциални закони в пълнотата на единението с Природата. Торо пише не само за това как е живял, но преди всичко за това, че е съумял да живее истински – сътворявайки дните си, както поетът сътворява поемите си.

Отвъд океана и в Европа расте култът към този изключителен писател, в когото читотелите откриват всичко, от което се нуждаят: поезия, философия, екология, житейска позиция, духовен ръст, пример за социално поведение. 
Предлаганият сборник съдържа най-представителното от произведенията на Хенри Дейвид Торо.

Издателство: „Сиела“
ISBN 978-954-28-0555-7
Цена 16 лв.

Сподели в: