Живопис и уникален текстил показа в изложба Йоанна Лон-Зайонц

Живопис и уникален текстил показа снощи Йоанна Лон-Зайонц при откриването на първата й самостоятелна изложба у нас. Творбите са подредени в сградата на Полския институт в София.

Йоанна Лон-Зайонц
учи в Художествената гимназия в Котел (1979-1983). Следва в Академията за изящни изкуства в Краков, факултет живопис (1985-1988). Дипломира се в Катедрата по уникален текстил. Била е проектант и координатор на изложби в The Polish Museum of America в Чикаго (1992-1995). Участва в работата на Ателието по експериментален текстил на Съюза на полските художници във Варшава (1999-2008). Участва в Международния симпозиум по изкуство на влакното в Ковари (2006, 2007). Има 9  самостоятелни изложби и участие в 25 общи художествени изложби (Полша, САЩ, Канада, Германия, Унгария и Словакия). 

"Първата ми среща с текстилните техники бе в България, в Котел, където учех в Художествената гимназия. Това славно градче ме вдъхновяваше с текстилните си традиции и живописни пейзажи. Продължих да уча в гимназията и след преместването й в Сливен, в подножието на Карандила. През 1983 приключих обучението си в България и заминах за Полша, където започнах следването си в Академията за изящни изкуства в Краков. Там следвах живопис и уникален текстил. През 1988 г. защитих дипломната си работа "Текстилни композиции”", сподели Йоанна Лон-Зайонц.

"Тази изложба е изключително важна за мен. Тя е юбилейна – свързана е с 25 години от завършването на училището в Котел и 20 години от дипломирането ми в Академията в Краков. Изложбата тук е 10-та ми самостоятелна изложба и същевременно първата в България – страната, с която ме свързват много лични и творчески връзки", допълни художничката.

"Убедена съм, че текстилните техники не са се изчерпали и затова не виждам необходимост да заменям традиционните материали. Самият акт на тъкането е много важен за мен. Изобщо не си представям да възложа на друг изтъкаването на моите композиции, каквато е практиката днес", каза още Йоанна Лон-Зайонц.

Изложбата продължава до 11 декември 2008 г.

Сподели в: