Живописта – избор и свобода

На 23 юни 2008 г.  в софийската галерия Минерва открива своя изложба художничката Нина Русева.

Тя е от поколението художници, навлязло 2002 – 2003 г. в една социокултурна ситуация, която постепенно надмогна напреженията със смяната на художествените модели, фрагментирането и преразпределението на артистичното пространство. В продуктивната динамика на паралелно съществуване и конфронтиране на различни идеи и артикулации се очерта възможноста за ново качество на осъзната артистична рефлексия и отговорноста за свободен избор.

В това неустойчиво, но изпълнено с огромен потенциал време, се появи нова вълна художници, която по силата на своята вътрешна приобщеност и необходимост отстояваше правото си да прави чиста живопис. В условията на оформилата се опозиция и дифузия пластично/концептуално тези автори потърсиха себеизява – чрез лична интерпретация и преуформулиране на идеи,
намиращи основание в късния модернизъм и пластицизъм и техните специфични развития на българската художествена сцена.

В тази противоречива ситуация Нина Русева някак отстранено и освободено от напрежението на конфронтации и конюнктури с дълбоко вътрешно–интимно преживяване на живописта намери свое пространство на преживяване на живописта, намери свое пространство на артистичен израз. По определението на своя талант, на своята чувствителност за цвят и живописна материя Нина страстно и устремено навлезе в дълбоките, енигматично закрити, психически и духовно наситени измерения на пластическото пространство.

Инспирирани от зримата реалност, първоначалните мотиви в картините на Нина Русева са само повод и отправна точка за движение, поход зад видимите очертания в търсене на вътрешния емоционално–психически актив на чистото, живописно
изразяване. Звучноста и оркестрацията на цвета, разкрепостеният, eкспресивен жест, едрината и категоричноста на движението на пластическите маси, вибрациите на фактурните структури постигат монуменалната, епична сила на природния мотив. Вдъхновена от могъщия силует на Илинденските скали, художничката разгръща своите живописно–пластични опуси, постига внушението, мощния тътен на скритата, мистична сила на Сътворението.

Природата – видяна в степента на митологизирано обобщение, като метасюжет .

Материалните субстанции в картината следват тласък на пластически трансформации – идиоматичен израз на вечното движение , на вечно повтарящите се хаос и воля за нова организация. Сблъсъкът на пластическите опозиции, процесът на материализация и дематериализация извеждат в мащаба на отношението материя – време – пространство.

Крайно абстрахирани, тези картини са спонтанно преживяване на живописния звук, вибрация, интонация. Освободеният от конкретна форма цвят постига феномена на своята самостоятелна психологическа активност.

За Нина Русева манипулациите в живописната материя са активен процес, в който провокира, изследва и обогатява многомерноста на своето емоционално–психично и духовно живеене. Пластическият жест, експлозията на цвета и неговото овладяване, движението и освобождаването на живописно-пластичната материя са проекция на култивирана/некултивирана артистична реакция. В този интуитивен и автоматичен процес мощните подсъзнателни импулси се редуват с организиращия коректив на културна норма .Така тази живопис изпълва диапазона от екстазен жестово–експресивен акт до естетично овладяна и хармонизирана пластическа реалност.

 Волята на Нина Русева да прави живопис, която се вглежда в качеството на своята пластическа самостойност, е автентичен порив, изборът и свободата да бъдеш себе си и да общуваш с другите.

Изложбата продължава до 21 юли 2008 г.

Сподели в: