Жак Лакан: Семейните комплекси

Какво е семейството? В днешната девалвация на ценности и отношения семейството като че ли губи стойност и този въпрос дори и стряскащ може би е навременен. Този въпрос става още по-актуален в контекста на засилено говорене за еднополови бракове и все по-масовото им разрешаване в различни държави из целия свят. Как се отглеждат деца само от две майки или само от двама бащи? Как се създават модели на поведение в подобни семейства? Ще се случи ли скоро това и в България? А трябва ли да се случи?

Според Жак Лакан, който съставя книгата си "Семейните комплекси", семейството има два основни мотива да съществува като такова – възпроизводителната функция, т.е. създаването на деца, и второ – отглеждането на тези деца, доколкото родителите поемат грижата за тях.

"Измежду всички социални групи семейството играе първостепенна роля при предаването на културата", счита авторът. При модерното семейство имаме не опростяване, а свиване на семейната институция.

Комплексите са основни фактори в семейната психология и развитие, смята Лакан. Последователно той разглежда комплексът на отбиването, на натрапването, Едиповия комплекс, както и семейните комплекси в патологията.

За автора
:
Жак-Мари-Емил Лакан (известен като Жак Лакан, 13 април 1901-09 септември 1981) е френски психоаналитик, психиатър и лекар, който има забележителен принос към световното психоаналитичното движение. Неговите семинари, водени в Париж от 1953 до смъртта му през 1981 година, повлияват по значим начин френската интелектуална мисъл от 60те и 70те на ХХ век и дават тласък на пост-структуралистката интелектуална мисъл.

Идеите на Лакан са фокусирани и продължават концепциите на Зигмунд Фройд за несъзнаваното, кастрацията, егото, идентификациите и др. и се съсредоточават върху езика на субективността. Работата на Лакан е интердисциплинарна, свързваща психоаналитичната концепция и практика с културата, лингвистиката, философията, математиката и други науки. Въпреки възприемането му като противоречива и разделяща фигура, Лакан е широко четен и изучаван в обучението по теория на критиката, литературата, литературознанието и френската философия на ХХ век, като в не по-малка степен повлиява и живата психоаналитична практика.

Издава: ИК Сиела
Корична цена: 12 лв.

* * *

"За силата на мисълта" от Петър Дънов

Сподели в: