Етнографският музей обявява конкурс за любителска фотография

ИЕФЕМ-БАН организира Първи национален конкурс за любителска етнографска фотография "Наследство от миналото, наследство за бъдещето". Проектът е част от "Дни на наследството 2013" в ИЕФЕМ-БАН.

Тема и условия на конкурса

Темата на конкурса е „Наследство от миналото, наследство за бъдещето” и цели да провокира участниците чрез любителски етнографски фотографии да изразят виждането си за културното наследство, да заявят своето отношение и да ролята си на посредник от миналото към бъдещето. Какво наследихме от родители, баби и дядовци и какво държим да предадем на децата и внуците си – носталгията на места и местности, магията на празници и дейности, паметта на предмети и обекти – всичко онова, което можем и искаме да съхраним с помощта на фотообектива.

Всяка изпратена за конкурса фотография трябва да бъде придружена от резюме – описание на съдържанието й, до 2000 знака. Като част от резюмето може да бъде включен кратък фолклорен текст (легенда, поверие, поговорка), свързан със заснетата местност, празник или обект.

Участници

– в конкурса могат да участват всички лица, без ограничение във възрастта;
– лица, ненавършили 18 години, могат да участват след съгласие на техните родители (настойници);
– в конкурса нямат право да участват служители на ИЕФЕМ-БАН или Корпоративна търговска банка АД или членове на техните семейства, както и лица, свързани с организирането на Дни на наследството 2013.

Технически изисквания

Всяко лице може да участва с неограничен брой фотографии.
– Всички изображения трябва да бъдат в цифров формат;
– Големината на изображенията не трябва да са по-малки от 800х1200 пиксела, резолюцията не по-малка от 72dpi;
– Няма изисквания за цветноста – приемат се както цветни, така и черно-бели фотографии;
– Може да се участва с фото-разказ (до 5 бр. свързани фотографии);
– Не се допускат снимки или фото-разкази без резюмета (вж. форма за участие);
– Не се допуска обработка на снимките, ретуширане, фотоколажи или добавяне на допълнителни изображения и надписи;
– Не се допускат до участие предложения с нецензурно съдържание.

Авторски права

– Участниците в конкурса могат да изпращат само фотографии, направени от тях самите, или такива, чиито авторски права са им прехвърлени;
– С участието си в конкурса всички лица дават съгласието си организаторите да излагат творбите им на специална изложба, да ги публикуват в Интернет с цел определяне на награда на публиката и да ги съхраняват в Националния център за нематериално културно наследство при ИЕФЕМ-БАН съобразно правилата на центъра.

Процедура за изпращане на творбите

За да участвате в конкурса трябва да изпратите вашите фотографии на имейл ethno.photo.video@gmail.com (като прикачен файл или чрез платформа за споделяне на файлове като Dox, DropBox и др.) или записани на цифров носител по пощата на адрес: София 1000, ул. „Московска” 6А.

Всяко предложение трябва задължително да бъде придружено от попълнена бланка с данни.

Срок за участие

Конкурсът е с продължителност до 26 октомври (Димитровден) 2013 г.

Избор на победители и награди

Всички фотографии, получени до 26 октомври 2013 г. на e-mail-а на конкурса или по пощата и отговарящи на условията на конкурса, ще бъдат качени на страницата на ИЕФЕМ-БАН във Facebook (facebook.com/iefem) най-късно до 72 часа след тяхното получаване.

Ще бъдат присъдени две първи награди – една на журито и една на публиката, както и поощрителни награди.

„Наградата на журито” ще бъде присъдена на един от участниците в конкурса и се състои в уикенд за двама в етнографски комплекс или селище на територията на България*. Предложенията ще бъдат оценявани от петчленно жури от ИЕФЕМ-БАН, в състав д-р Ангелина Илиева, д-р Лина Гергова, Константин Панайотов, Иглика Мишкова и Яна Гергова. Водещи при оценката на предложенията ще бъде тяхната информативност, документалност, оригиналност и значимост, а не естетическа и художествена стойност.

Чрез гласуване на Facebook страницата на ИЕФЕМ-БАН се определя носителя на „Награда на публиката”. Това става посредством натискане на бутона “Like”/”Харесвам” под публикуваната фотография.

Награда на публиката се състои в уикенд за двама в етнографски комплекс или селище на територията на България*.

Обявяване на победителите

В срок от 10 дни след приключване на конкурса журито ще определи победители, имената на които ще бъдат публикувани в страницата на ИЕФЕМ-БАН във Facebook (facebook.com/iefem), блога на ИЕФЕМ-БАН (iefem.blogspot.com) и сайта на „Дни на наследството 2013” (folklor.bas.bg/dni2013).

Гласуването за „Награда на публиката” продължава до 8 ноември 2013 г.

Награждаването на победителите ще се състои в рамките на Дни на наследството 2013 на официална церемония. Най-добрите снимки ще бъдат подредени в изложба.

Съхранение на лични данни

Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

При публикуване на фотографии ще се обявяват единствено трите имена и населено място на участника.

Приемане на правилата на конкурса

С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

Други

Всички въпроси, които не са описани и предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на организаторите.

Изтегли бланка за участие.

Сподели в: