Емилия Данчева от ДЕОС: Общината като институция отсъства в ромските квартали

Емилия Данчева e номер 4 в листата за общински съветници от ПП ДЕОС на местните избори 2015. Тя е ромка (впрочем в листата на ДЕОС има и евреин и арменец). По професия е журналист, работи в уеб портал „Шарен кон“. Има един син. Емиция Данчева е дългогодишна ромска активистка. Член на УС на Сдружение „Гражданско общество в действие“. Съавтор на аналитичния доклад „Ефектът Кантуница върху президентските и месните избори в България през 2011. Преход от популизъм към националпопулизъм“.

Като кандидат за общински съветник от ДЕОС кои са трите най-големи проблеми, свързани с ромската общност, които ще се ще бориш да промениш?

За мен трите най-големи проблеми, които имат крещяща нужда за работа върху тях са ромските квартали, образованието в тях и социалната изолираност.

Първия и най-голям проблем, който изисква концентрация на работа и внимание са ромските квартали. Най-важното е да се започне да се гледа на тях като на места, които са част от града, както се гледа на всеки софийски квартал. В момента вниманието на медиите е насочено към разрастването на тези квартали и незаконното застрояване. Същите тези медии не си правят труда да посочат каква всъщност е причината това да се случва. А тя е елементарна. Отсъствието на Общината като институция в тези квартали е ясно осезаема. Липсва контрол. Безконтролността поражда корупционни практики, от които се облагодетелстват хората, които би трябвало да съблюдават този контрол.

Обикновено проблема бива „заключен” в рамките на квартала. Кой знае защо на него се гледа като на ромски проблем. Той никога не е бил ромски. Той е породен от бездействието и липсата на воля за работа с ромските общности, както от страна на общината, така и от държавата. Ромите от своя страна винаги са имали волята да работят за разрешаване на проблемите, които през годините са били сочени като ромски. Има достатъчно много хора от ромски произходи, които биха могли да бъдат „включени” на местно, както и на държавно ниво за работа по разрешаването на тези проблеми.

За съжаление не мога да дам дори и един пример за разрешаването на дори един местен проблем, защото на проблемите на ромските квартали винаги се е гледало временно. Временните решения водят до трайно задълбочаване на съответния проблем, защото винаги се започва от начало. Това поражда недоверие от страна на ромите както към местната, така и към държавната власт. Това довежда до все по дълбока социална изолираност, както и до затваряне на общностите вътре, в рамките на квартала, превръщайки го в гето в истинския смисъл на думата.

На хората трябва да им бъде показана реална воля за работа с тях. Включването им в различни кампании на местно ниво. Формирането на родителски съвети в сегрегираните училища. Тези съвети да съблюдават до колко качествен е процеса на образование в училищата на територията на съответния квартал. Привличане на вниманието на регионалните инспекторати по образование към тези училища, които пък от своя страна да следят до колко се изпълняват учебните програми в тях. Максималното включване на хората от ромските квартали за разрешаване проблемите на територията, в  която живеят. Да създадеш у тях чувство за полезност. Да не ги поставяш, както медиите правят, в категория на хора със ” специфични нужди”. Ето, върху тези неща аз искам да работя.

Защо не е правилна формулировката, която медиите тиражират, че ромите имат специфични нужди?

Голяма част от медиите имат заслугата за лошия имидж на общността, към която аз принадлежа. Не мога да ви опиша колко обиден е този факт за хората, които ежедневно се борят с предразсъдъци и стереотипи от страна на мнозинството. По отношение на специфики в нуждите смело мога да твърдя, че такива няма. Специфична нужда в случая има както местната, така и държавната власт, която твърде дълго се прави на незряща за протегната ръка за партньорство от страна на ромските общности. Ромите в този случай са готови да откликнат на тази специфична нужда, предлагайки експерти в една или друга област от обществения живот.

В специфична нужда изпада отново държавата, а от там и общината създавайки декубитуси от залежаване и подпомагането на формиране на един недъг, в който се превръща постоянното изключване под една или друга форма на ромите от обществото като цяло. И за тази специфична нужда ромите са готови да откликнат, като предлагат и са предлагали през годините своите решения. Ромите нямат специфични нужди. Проблемите на един ромски квартал по нищо не се различават от тези на другите квартали. Има малка разлика, обаче. Тя се съдържа в това, за което вече споменах, а именно състоянието на държава и местна власт да се превръща в субект със специфика в нуждите си, когато става въпрос за роми. В този смисъл проблемите в ромските квартали биват умножени по десет, което не работи в полза на обществото като цяло.

Споделете Вашата визия за модерна София според ценностите и предизборната програма на ДЕОС.

Програмата на ДЕОС напълно припокрива моята визия за една модерна столица, каквато може да бъде София. Те и с това ме спечелиха на своя страна, а аз вярвам, че по същия начин ще впечатлят и много други хора. Мотото на ДЕОС е „София за хората”. Една община, имаща претенцията да е модерна, преди всичко трябва да улеснява живота на хората. Влизането в действие на Електронната община е един от многото начини да улесниш хората. Какво по-хубаво от това, да можеш да свършиш някаква работа, в която не ти се налага да губиш ценно време по висене на опашка. Няма ли да е прекрасно, ако имаш належащ проблем, който е от компетенцията на местната власт този проблем да бъде решен от компетентен служител, който няма да те мотае, пък и отгоре  на всичкото да те кара да се чувстваш виновен, че си опрял до неговите компетенции.

Визията ми за модерна София е представянето на различните култури, които се увеличават все повече и повече чрез мероприятия, които ще спомогнат за приобщаването на различните етноси и раси, живеещи на територията на столицата. Колко столици в Европа могат да се похвалят, че разполагат с природни дадености, с каквито разполага София – визирам планината Витоша. При правилен подход и добро стопанисване, каквите предлага ДЕОС, София би могла да влезе в класациите за наистина модерна европейска столица. На кой не му е важен въздухът? При правилна политика, касаеща въпроса няма да сме в челната класация за столица, чийто въздух е замърсен от автомобилни газове и финни прахови частици. ДЕОС предлагат напълно адекватно решение на този проблем, предлагайки решения за изграждане на инфраструктура за алтернативен транспорт. Много от софиянци обичат да карат велосипеди, но да се качиш на велосипед сега си е рисковано начинание. Аз поне не смея, защото няма велоалеи или където има те свършват в нищото. Това е само малка част от визията ми за модерна София. Много важно е за мен София да е един сигурен град, в който всеки да се чувства полезен и на мястото си.

Бел. ред.: Пожелаваме й успех в каузата!
 

Сподели в: