Еко проект в Регионален исторически музей – Русе

Регионален исторически музей – Русе ви кани на заключителна презентация на проекта “Да съхраним билките в Защитена местност “Калимок – Бръшлян”, реализиран в периода 2006 – 2007 г. от специалисти от отдел “Природа” към проект “Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването”, финансиран от Министерство на околната среда и водите. Представянето на резултатите след приключване  на проекта чрез видеоматериал ще бъде направено от Мая Кубратова, ботаник в отдел “Природа” към  музея, в Зала за временни изложби в сградата на музея на пл. “Ал. Батенберг” 3 на 3 октомври (сряда) 2007 г. от 11.00 ч.

Сподели в: