Едип или Сократ: литературните примери у философите – беседа

На 16 април, от 19.00 ч. в Театралната зала на СУ, Ректората, ще се състои разговор върху книгата на Камелия Спасова "Събитие и пример у Платон и Аристотел" по темата "Едип или Сократ: литературните примери у философите". С участието на: Миглена Николчина, Иван Добчев, Виолета Дечева, Невена Панова, Васил Видински.

Организатори са Софийският литературоведски семинар и Културният центъ на СУ.          

Разговорът е фокусиран около питането: защо философите обичат да си  служат с примери, които да илюстрират сложни идеи, тези, концепции или заплетени метафизични въпроси. Не е ли работата с Едиповците, Сократовците и Антигоните подвеждаща и опасна за теоретичните парадигми, които често биват атакувани и подривани от следходниците през използваните в тях литературни примери. „Събитие и пример у Платон и Аристотел“ отказва да даде окончателен отговор. За начало книгата предлага да гледаме в две посоки, като се спира на изходна културна дихотомия, проектирана върху фигурите на Аристотел и Платон.
                                                                   
Аристотел и Платон са посочени като оглавяващи две несводими парадигми, както в начина на опримеряване, така и в метода и потенциала си за философско конципиране. Аристотел това е принципът на инструменталността, Платон – встрастяването на философския ерос. Аристотеловият модус е координиран от логическите форми и техниките на аргументация, той е „порядъкът“. Платоновият модус разпръсква амбивалентни доводи-следи, той е „трансгресията“.
                                                                   
Как се изработва образцовата творба? Защо Аристотел посочва като най-прекрасна трагедия точно „Едип цар“, как Платон изработва примерът Сократ? Избирайте Едип или Сократ и се гответе за агон!
                                                           
                                               

                            
                              
                                                

                                                                   
                                                                   
                                                     
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                     
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                  
                                                                   
                                                                   
                                              
                                                                   
                                                                   
                                                                   
  

Сподели в: