Европейска нощ на прилепите организират в софийския зоопарк

Всяка година в повече от тридесет страни в Европа се организират ежегодните “Европейски нощи на прилепите”. Инициативата традиционно се провежда в последния уикенд на август или през първия уикенд на септември и цели да запознае широката общественост с живота на прилепите, тяхното значение за човека и природата, природозащитния им статус и заплахите за техните убежища и местообитания.

Отбелязването на “Европейски нощи на прилепите” е част от поетите ангажименти в рамките на подписаното от България Споразумение за опазване на популациите на европейските прилепи (EUROBATS www.eurobats.org), което изисква изпълнение на редица конкретни ангажименти, свързани с опазване на прилепите и техните местообитания.

Тази година Центърът за изследване и защита на прилепите (ЦИЗП) към Националния природонаучен музей съвместно със Зоологическа градина – София организират провеждането на "Европейска нощ на прилепите". Събитието ще се състои на 6 септември 2008 г. от 19 до 21 часа.

Отбелязването на нощта на прилепите ще стане по следния сценарий:
събиране на деца и родители в Учебния Център в Зоологическата градина – 19 часа;
мултимедийна презентация с прилепни курабийки – 19:15-19:45 часа;
викторина за деца и възрастни “Какво знаем за прилепите?” – 19:45-20:15 часа
разходка с ултразвукови детектори за прилепи oколо езерото с патиците – 20:25-21:00 часа.

Прилепите не са гризачи, а са самостоятелен разред – ръкокрили от клас Бозайници. Съществуват на Земята от 55 милиона години и оттогава не са се променили съществено. В България се срещат 33 вида прилепи от 35 установени в Европа. Уникално високото разнообразие се дължи на географското ни положение, разнообразния релеф, мозайката от местообитания, както и наличието на над 5400 пещери. Всичките видове прилепи у нас са насекомоядни. Колония от 300 индивида за едно лято поглъща около 550 kилограма насекоми. За една нощ това са приблизително поне 20 000 комари, бръмбари, пеперуди и други насекоми, голяма част от които се считат за вредители. Прилепите раждат веднъж в годината по едно малко, което кърмят като всички бозайници. Всичките видове имат очи, но се ориентират и ловуват предимно с помощта на ултразвуци. Продължителността им на живот е уникално висока за бозайници с подобни размери и достига до 20-30 години. Прилепите у нас са строго защитени от Закона за биологичното разнообразие, както и по силата на много европейски директиви, конвенции и споразумения.

Сподели в: