"Европа ли? Европа, я!" на Живко Иванов

Книгата „Европа ли? Европа, я!“ събира избрани текстове от редовната петъчна колонка на в. „Марица“, писана в продължение на 6 години (2004–2010). Темите засягат актуални въпроси на българското общество в периода на предприсъединяването и членството в Европейския съюз, разкриват дълбоката предистория на българския европеизъм и антиевропеизъм, идеите за самобитност и уникалност.
Един от големите въпроси на книгата е миграцията на българи към Европа, както и на европейци към България, възникналите културни сблъсъци и взаимодействия при срещата на българското с чуждото. Жанрово есетата са разнообразни – от пътеписни и злободневни до етнофилософски и социокултурни.
Насочена е към любознателния читател, който търси отговор на въпросите „Какви сме“, „Защо сме такива“, „Как да се променим“ или „Как да отстояваме идентичността си“.

За автора:

Доц. д-р Живко Иванов e роден на 13 юли 1957 г. в Чирпан. През 1982 г. завършва българска филология в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.
Асистент е в Катедрата по българска литература от 28 март 1983 г. Специализира в Университета в Нови Сад, Югославия, Философски факултет, под ръководството на проф. д-р Милорад Павич.
Доктор по филология става през 1993 г. със защитена дисертация на тема „Патриархалност и литература“. Хабилитира се през 1998 г. с хабилитационен труд „Бай Ганьо: между Европа и отечеството“.
В периода 1990–1995 г. е лектор по български език и литература в Познанския университет „Адам Мицкевич” (Полша). Получава националната награда “Хр. Г. Данов” през 2002-а за мултимедийно издаване на творчеството и критиката за Христо Смирненски. От 1999 до 2007 г. е зам.-декан на Филологическия факултет, Пловдивски университет, а от ноември 2007-а – негов декан. Автор и редактор е на следните по-важни книги: Migration, Modern Nationalism and Nostalgia for Homeland in the Age of Globalization (Ed. Zhivko Ivanov, Milena Katsarska). Proceedings and materials. Plovdiv University Press, 2007, 252 p.; Христо Смирненски. Т.1. Поезия. Т.2. Критически изследвания. С.: Перо – класика, 2001 (придружен с мултимедиен диск (CD).; Бай Ганьо: между отечеството и Европа. С., 1999, 328 с.; Вазовите разкази. Критически анализи. Пловдив: Златю Бояджиев, 1998, 175 с.; Българската литература след Първата световна война (От Смирненски до Емилиян Станев). Пловдив: Хр. Г. Данов, 1995 (II издание, 1996).

ИК "Хермес"

Корична цена: 9,95 лева

Сподели в: