Д-р Ставру и проф. Калин Янакиев водят дебата "Болното тяло"

На 21 октомври, в 19.00 ч. в Червена зала, в Център закултура и дебат "Червената къща", ще се състои дебат на тема "Болното тяло".

Това е девети дебат от серията „Биоетика и биоправо: Осмели се да питаш”, организирана съвместно с д-р Стоян Ставру. Участват д-р Ставру и проф. Калин Янакиев. Модератор: Ирина Недева.

На български език.
Вход: 2/1 лв. 

Болестта е събитие, което често съпътства, а понякога разтърсва из основи човешкия живот. Като част от ежедневието ни, болестта винаги е привличала погледите на различни специалисти, сред които освен лекари, можем да посочим и философи, етици, юристи, а напоследък – и инженери, програмисти, футуролози. Макар и в голямата се част болестта да е свързана с безспорни обективни проявления, не са редки случаите, при които диагнозата е въпрос на постигането на експертен и/или социален консенсус относно типологията на съответното заболяване. Динамиката на "списъка с различните видове заболявания" свидетелства, че понятието за болест се променя, като върху неговия обем оказват влияние редица социални, политически, религиозни, културни и етични фактори. Целта на дебата "Болното тяло" е да дискутира различните социални и юридически измерения на болестта и тяхното въздействие върху културното понятие за болест.

Снимка:challengingthelaw.com

Сподели в: