Документална изложба посветена на Ян Паточка

На 20. XI. 2007 г. (вторник) от 17 часа в Централно фоайе на БАН се открива документална изложба, посветена на известния европейски философ Ян Паточка (1907-1977). Събитието се организира от Чешки културен център, Българска академия на науките и Институт за философски изследвания.

Животът на чешкия философ, комениолог, преводач, публицист и общественик проф. Ян Паточка – една от най-ярките фигури в европейското интелектуално пространство на XX в., съавтор на “Харта 77”- е респектиращо единство на философска мъдрост и интелектуално достойнство, морален максимализъм и отговорно гражданско поведение, достигащо до жертвоготовност.

Парадоксално е, че, широко известен и уважаван в западно-европейските страни, проф. Паточка е почти неизвестен на Изток: до 1990 г. произведенията му, издавани в Германия, Франция, Холандия, Норвегия, Италия и др. страни, в неговата родина са достъпни само като “самиздатовски”.

Получил класическо, славистично и философско образование в Прага, Париж, Берлин и Фрайбург, през 30-те и началото на 40-те години Ян Паточка е активен участник и организатор на западно-европейския философски живот, насочен към запазване на интелектуалните и демократични ценности в тревожните предвоенни години.

Независимо от многобройните драматични обрати в живота му след 1944 г., той оставя теоретично наследство от над 10 000 страници. Удивлява кръгът от автори и проблемни области, които проф. Паточка анализира с вещина – изследвания върху античната, немската, френската и чешката философия, върху проблеми на философията, на историята, на образованието и възпитанието (една винаги актуална за него тема), на изкуството и естетиката, на морала и духовните основания на съвременността. Превежда от руски и немски език философски и педагогически произведения – Кант, Хегел, Хердер, С. И. Хенсен и др.), организира “Underground University” – семинари в частни жилища за философи, художници и театрали, пише театрални текстове, откликва на всеки болезнен обществен проблем. Неговите “Еретични есета върху философията на историята”(1975 г.) – може би най-превежданото и четено произведение на проф. Паточка – акцентират тревожно върху застрашените устои на свободата и духовността, върху безпрецедентната морална отговорност на съвременника.

От 70-те години нататък произведенията на проф. Паточка се издават в чужбина или като “самиздат” в Чехословакия. Създаденият през 1984 г. в сътрудничество с Пражката “самиздатовска” група Архив “Паточка” към Виенския Институт за науките за човека (IWM) съдържа всички негови публикувани и непубликувани изследвания, кореспонденцията му и проучванията върху тях.

През 1990 г. във Института по философия на Чехословашката академия на науките се формира “Архив на Ян Паточка” като самостоятелно звено, основано от двама от неговите петима ученици, наградени през 1990 г. от ЧАН за осъществяването на “самиздатовската” поредица от книги на Паточка.

През 1996 г. пражкото издателство OIKOYMENH започна издаването на Събраните съчинения на проф. Ян Паточка. Многобройните научни прояви, посветени на неговото теоретично наследство (Париж 1990 г., Аахен 1991 г., Неапол 1997 г. и т. н.), както и през тази юбилейна година, организирани от Карловия университет и Чешката академия на науките с подкрепата на Виенския Институт за науките за човека, Хусерловия кръг и още много чешки и чуждестранни организации, са само начало на задълбоченото анализиране на творчеството на проф. Паточка.

Изложбата ще продължи до 30. XI. 2007 година.

Сподели в: