Дните на отворените врати се пренасят от Брюксел в Стара Загора

„Интеграция чрез сближаване” е част от инициативите „Европа в нашия град”, съпътстващи Европейската седмица на градовете и регионите Open days, която се проведе в Брюксел от 8 до 11 октомври 2012 г. Чрез нея Дните на отворените врати се пренасят от Брюксел в Стара Загора. На срещата, която ще се проведе на 5.11.2012 г. от 10,30 ч. в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески” ще се обсъдят големите европейски предизвикателства и представянето на Стара Загора и региона пред Европейските институции, както и възможностите за нови инициативи.

На срещата ще бъде представена кратка информация за участието на Стара Загора в «Дните на отворените врати” по време на X-та Европейска седмица на градовете и регионите в Брюксел. Предизвикателствата пред регионалното развитие на България през следващия програмен период на ЕС ще разясни доц. Стелиян Димитров от Софийския университет „Св.Кл. Охридски”.

С презентации ще участват Областният информационен център, партньор в усилията за привличане на Европейски средства за местно и регионално развитие, и Агенцията за регионално икономическо развитие, приемна структура на EИЦ от мрежата „Европа-Директно“. Ще бъдат представени важни европроекти на общините Стара Загора и Раднево. Очаква се в срещата да участват българският евродепутат Илиана Иванова, както и представители на общинските и държавни структури в региона, Тракийския университет, Търговско- промишлената палата, Стопанската камара, медиите и др.

Сподели в: