Дискутират развитието на София

На 10 декември от 13:00 до 15:00 часа в НДК, ет. Асоциация за развитие на София в партньорство с Национален дарителски фонд „13 века България“ организират дискусията

"София: толкова близо, толкова далече".

Участие ще вземат съвременни български художници от чужбина, включени в изложбата „Толкова близо, толкова далече”, ІІ част и представители на артистични и академични среди в София.

Целта на дискусията е да активира европейското измерение на културното и артистично предлагане в София в контекста на кандидатурата на София и Югозападния регион за Европейска столица на културата. Чрез участието си в тази инициатива София се стреми да се превърне от град в Европа в европейски град.

Тези цели на града кореспондират с дългосрочната стратегия за развитие на културата в София до 2023 г., според която София се стреми да постигне равнопоставено участие в глобалните културни процеси. Така се развиват процесите на отварянето на града към европейската и глобална културна комуникация, разбирани като процеси на активно, видимо участие в създаването, разпространението и потреблението на културни продукти и политики.

Дискусията е в  рамките на събитията и програмата на Международиня панаир на книгата в НДК (10-15.12.2013.)

Сподели в: