Дискусия "Устойчиво развитие за София"

На 5 април от 16:00 до 19:30 ч. в Бета Хаус ще се състои форум-дискусия на тема "Устойчиво развитие за София". Участието е безплатно, но тъй като местата са ограничени, идването навреме ще е преидмство. Можете да си запазите място и през фейсбук страницата "ЗА граско развитие".

* * *
Основна цел на Инициативния комитет за промяна в системата на градското планиране е да стимулира и подпомага създаването на нов модел за градско планиране, предлагащ справедливи и качествени решения за съвместно обитаване от настоящите и бъдещи жители на София в дългосрочен план.

Форумът ще протече в откриваща част и в три дискусионни панела с теми: За статута на главния архитект, За нова функция и място на ОЕСУТ и За нуждата от изследователска структура в системата на градското планиране.

Ние вярваме, че градът, на който всеки от нас има право е:
– град, предоставящ справедливи условия за живот и възможности за развитие без дискриминация на всички свои граждани;
– град с устойчиво социално и икономическо бъдеще и здравословна среда на живот;
– град, който уважава и разказва историята си;
 – град, предоставящ качествени, безопасни и достъпни публични пространства, природни ресурси и инфраструктура на всеки гражданин независимо от социалния му статус;
– град, който се допитва до жителите си, за да създаде бъдещето си;
– град, чиято администрация е отворена и достъпна за жителите.

Постигането на тези цели в дългосрочен план трябва да се случи както чрез непрестанен и отворен диалог между политици и граждани, така и чрез радикални и решителни действия за осъвременяване и еволюция на системата за градско планиране, за да бъде тя адекватна на динамично променящите се социални, политически и икономически условия.

Организираният форум ще събере на едно място представители на бизнеса, институциите, политическите сили в Столична община, медиите, научните среди, както и експерти (архитекти, урбанисти, строители, инженери), социолози, икономисти, обществени личности, активни граждани.

Целта на тази среща е се дискутира възможен вариант за реформа в системата на градското планиране и нуждата на гражданите от нея. Организаторите са убедени, че форумът е необходима първа крачка в работата на новия главен архитект, независимо кой ще бъде той и кога ще бъде избран.

Сподели в: