Дискусия на тема „Рецепция на антични митологични сюжети в българските визуални изкуства” в СУ

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски” Ви кани на дискусията „Рецепция на антични митологични сюжети в българските визуални изкуства”
24 април, вторник, 18:30, Нова конферентна зала на СУ.

Катедрата по класическа филология на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” организират дискусия на тема „Рецепция на антични митологични сюжети в българските визуални изкуства”. Семинарът    продължава поредицата дискусии в рамките на тригодишния междууниверситетски проект „Арион: документиране и изследване на рецепцията на античната драма в България” (развиван с подкрепата на ФНИ към МОМН).
В дискусията ще вземат участие: специалистът по антична култура Виолета Герджикова, изкуствоведите Ирина Генова и Ангел Ангелов, художникът Димитър Келбечев.
Модератор: Доротея Табакова
     
В края на събитието ще бъде представен специалният брой на Алманаха за литература „Ах, Мария: обсебена от античността”, посветен на 90 годишнината на специалност „Класическа филология” в СУ, както и на резултатите от дейността по проекта „Арион” през първия етап от неговото развитие.

Сподели в: