Дискусия за превръщането на Водната кула в Лозенец в културен център

 На 26 октомври ще се проведе дискусия за бъдещето на Водната кула в Лозенец. Събитието ще се състои от 18.00 ч. във Водната кула, между ул. „Галичица” и бул. „Дж. Баучер".

Ще бъде представена изложба с проекти на студенти от НБУ за превръщане на Кулата в културен център. Няколко месеца по-рано район „Лозенец”, съвместно с Нов български университет, проведе студентски архитектурен конкурс на тема „Културно-историческото бъдеще на Водната кула – възможни архитектурни решения за превръщането й в културен център”.

Целта на дискусията е да постави идеи и визии за бъдещето на Водната кула като архитектурен паметник с културно-историческо значение за София и място за активен социален живот. В дискусията ще се включат архитекти, общественици, студенти и граждани.

Водната кула е изградена през 1929 г. – златния век в архитектурата на Стара София. Когато техническата нужда от нея отпада, в продължение на десетилетия кулата е занемарена. Инициативата на кмета Прошков е да възвърне блясъка и да извади от забравата тази интересна и незаслужено пренебрегвана сграда, като прибави културен акцент към нейното архитектурно значение. Старата кула има потенциал да се превърне в една от емблемите не само на  „Лозенец”, но и на позагубения градски дух на Стара София.

Сподели в: