Дискусия за българската културна политика

На 31 октомври (сряда) от 18.30 ч. в зала "Пеша Николова" на Център за култура и дебат „Червената къща” (гр.София, ул.”Л.Каравелов”№15) съвместно с Експертната група за прозрачна и ефективна културна политика организират публична дискусия "Как се прилагат принципите на прозрачност и отчетност в българската културна политика?"

Живеем в информационно общество, където информационните ресурси и потоци са не по-малко важни от финансовите.

За участие в дебата са поканени:

Красимира Филипова
– директор, Дирекция “Театър, вариететно и цирково изкуство” към Министерство на културата

Доц.д-р Иван Чалъков – ръководител катедра “Социология”, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Александър Кашъмов
– Програма “Достъп до информация”

представители на Министерство на културата, на Националния статистически институт, на неправителствения сектор, както и широк кръг от експерти и изследователи

модератори: Нели Стоева и Юрий Вълковски

Дебатът е насочен към представяне и обсъждане на информационно-процедурната част от провеждането на културни политики в България. В тази връзка ще бъдат засегнати две основни теми:

Информацията, с която Министерство на културата разполага при вземането на културно-политически решения – статистиката за култура, социологически, икономически, правни и др. изследвания и анализи. Кой ги поръчва, кой ги изготвя, какви са наличностите и липсите в информационното осигуряване на културната политика и какви са възможностите за оптимизация?

Информацията, която Министерство на културата разпространява към различните заинтересовани страни – при подготовката на нови закони, при вземането на важни решения, при разпределянето на бюджетни средства и т.н. Какво представлява този процес, какви са силните и слаби страни на настоящата система, какви са възможностите за оптимизация?

Целта на предстоящата дискусията е да се предложат и обсъдят мерки за подобряване функционирането на информационната система в културата, както и механизми за засилване на гражданското участие в процеса на формиране, прилагане и отчитане на културните политики в България.

Дебатът е последният от поредицата дебати организирани от Експертната група за прозрачна и ефективна културна политика /Анна Шойлева, Биляна Томова, Десислава Гаврилова, Ива Куюмджиева, Нели Стоева и Юрий Вълковски/, която от септември 2006г. работи по проект "В светлината на прожекторите: Гражданска подкрепа за прозрачна и ефективна културна политика". Проектът е финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

На български език.
Вход: 2/1 лв.

Сподели в: