Димитър Кирчев открива днес самостоятелна изложба

Димитър Кирчев гостува на галерия "Минерва" в София. Неговата изложба се открива днес и ще продължи до 16 октомври 2008 г.

Художникът свежда обекта на изкуството си до символ на определени, търсени, почувствани и получени внушения. Това става с цвят или образ и е винаги подчинено на една ритмичност на формата. Той се стреми да изтъкне детайли, които дават характер и състояние.

Художникът изчиства и опростява цветното петно, като търси предварително обмислен, цялостен емоционален ефект от взаимодействието на на тоновете и изящната фактура на платното. Образите обикновено са лаконични, изчистени от детайли, фронтални, симетрични и добре балансирани в цялата композиция. Целта е не да се разкаже, а да внуши психологично състояние – една прекрасна асоциативна живопис.

С последователен в развитието си характерен индивидуален стил Димитър Кирчев се вписва в съвременното българско изкуство като художник, който съчетава фигуративното с абстрактното мислене.

Сподели в: