Деца учат за археолози в кръжок по праистория

Деца, влюбени в историята и археологията, се записват в кръжока Праистория за деца. Дейността му започва на 21 септември. Набират се членове от 8 до 10-годишна възраст. 

Занятията ще се провеждат всеки уикенд в Народно читалище Просвета, район Връбница, кв. Обеля ул.І-ва № 1 и ще се водят от студенти и археолози от Нов български университет.

Кръжокът ще завърши на 17 ноември с експозиция, която има за цел да представи моделираните от децата изделия сред широка аудитория.

Това е първото образователно и напълно безплатно начинание, което предава на ученици знания и умения, свързани със занаятите от праисторията на град София като част от историята на човечеството. Предоставената им възможност за алтернативна форма на изучаване и разбиране  на  тази част  от историята на града, ще спомогне те да развият интереса и любопитството си към науката и познанието.

Практическите занимания ще се изразяват в демонстрации на най-древните техники за  направа на керамични съдове, обработка на каменни сечива, кост и рог.

Организацията е на Сдружение „Експериментална Археология и Интердисциплинарни Проучвания в България“ (ЕАИПБ), а проектът е съфинансиран по Столична програма „Култура“, в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 г.
 

Допълнителна информация:

Сдружение „Експериментална Археология и Интердисциплинарни Проучвания в България“ (ЕАИПБ) е организация на студенти и археолози от Нов български университет. Предметът на дейност на сдружението е провеждане на експерименти и опити в  археологическата и антропологическата сфера във връзка реконструкция на технологиите от миналото и популяризирането им в българското и международно пространство. Сдружението има за цел да осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в развитието на образованието, науката и културата.

 

Сподели в: