Десислава Карушкова открива изложба в София

От 28 май до 6 юни 2008 г. в софийската галерия "Аросита" ще се състои изложба на Десислава Карушкова "Мозък, превръщащ се в дигитален прототип 1.0".

Десислава К. Карушкова завършва Художествената гимназия в София през 1988 г., където получава класическо художествено образование. Следва в Националната художествена академия в Париж и се дипломира с широкоформатна цветна фотография в ателието на Ж.-М. Бюстаманте през 1998 г. През 1999 г. започва да развива инсталационни и видео творби в
Rijksakademie (Кралска Академия) в Амстердам, където е приета със стипендия. През 2001 г. Приета е и в MIT (Масачузетски Технологичен Институт) Кеймбридж, Масачузец (също със стипендия), за да разработи своите проекти "Мозъчен прототип" и "Дигитален Ренесанс". През 2003 г. тя получава друга стипендия от IDII, Институт по интерактивен дизайн в
Ивреа, Италия (бившата лаборатория Оливети), където разработва иновационни проекти в интерактивния дизайн за различни мултинационални центрове по дизайн.

Нейни творби са показвани в Белгия, България, Хърватска, Франция, Италия, Испания, Холандия, Швейцария и Япония…

Италианският Ренесанс през ХV век започва да демистифицира и разгадава тайните на човешкото тяло. Дигиталният Ренесанс на ХХI век се фокусира върху мозъка и неговите мисловни процеси. Този проект е визуален експеримент, портретуващ съвременното лично възприятие през призмата на иновационните дигитални технологии.

Изложбата в Галерия Аросита -"Мозък, превръщащ се в дигитален прототип 1.0" поставя критичен въпрос около темите на съвременното портретуване/клониране и еволюцията на взаимовръзките между протеините и новите технологии. Този проект е дългосрочен. Очаквайте продължение…

Сподели в: