Десети театрален салон – Есен 2008 ще се проведе в Силистра

Десети театрален салон – Есен 2008 ще се проведе от 25 до 28 ноември в Драматичен и куклен театър "Сава Доброплодни" в Силистра.

Програма
25 ноември
19.00 ч. "Тимон от Атина"   
 
драма от У. Шекспир, постановка Стефан Стайчев   
за първи път в страната

26 ноември
11.00 ч. "Плаващ остров в частно море"  
     
комедия от Панчо Панчев, постановка Первели Николов – ВИЛИ
за първи път в страната
15.00 ч. "Неродена мома"       
В кукления театър – куклен спектакъл по българска народна приказка
драматизация и постановка Теодора Гълъбова
19.00 ч. "Пещерните хора"       
драма от У. Сароян, постановка Мирча Крецу (Румъния)
за първи път в страната

27 ноември
11.00 ч. "Бизнес"   
   
комедия от Кирил Топалов, постановка Стефан Стайчев   
за първи път в страната
15.00 ч. "Ангел мой?"   
комедия от Карло Терон, постановка Иван Самоковлиев   
за първи път в страната
19.00 ч. "Палачът Сансон"       
трагическа гротеска от Христос Хартомацидис
постановка Стефан Стайчев
за първи път в страната

28 ноември
11.00 ч. "Френски страсти край московска вила"       

комедия от Людмила Разумовска,
постановка Стела Андреева – гост
за първи път в страната
15.00 ч. "Пинокио"       
В кукления театър – куклен спектакъл по Карло Колоди
постановка Теодора Гълъбова
19.00 ч. "Златният век – цар Симеон Велики"       
драматична летопис в две части от Стефан Стайчев
постановка Стефан Стайчев

Сподели в: