Ден на отворените врати в Италианския културен институт в София

Като допълнение към Европейския ден на езиците Италианският културен институт в София отваря широко врати за посетители, организирайки „Ден на отворените врати“ на 26 септември 2013 г. от 18.00 до 22.00 ч. в езиковия център на Патриарх Евтимий, 21.

По този случай ще бъде активирано информационно бюро, свързано с курсове, изпити и сертификати, както и за услугите, предлагани на посетителите.

Ще има и редица приятни и забавни учебни дейности, както и посещения с беседа в библиотеката, с цел запознаване на българските посетителите, на курсистите в езиковия център, техните приятели и роднини с библиотечния и учебен архив, както и с аудио и видео материалите, с които разполага. Денят се вписва в рамките на инициативата Библиопрайд 2013.

Библиотеката на ИКИ София е малка, но единствена по рода си, тъй като се отнася за италианистиката в България.  Съставена е от 1908 тома, по-голямата част от които се намират в административния офис, докато другата е в езиковия център, на разположение на курсисти и преподаватели.

Сподели в: