Денис Генпо Мерцел представя методът "Необятен ум, необятно сърце"

Уникалността на метода Необятен ум, необятно сърце прави постиженията на дългогодишна духовна практика достъпни „тук и сега“ за съвременния модерен човек независимо от религиозни убеждения, национална принадлежност, социален статус и начин на живот.

Изчистен от всякакви религиозни елементи, специфични за източните медитативни традиции, този метод намира приложение в различни сфери на обществения живот – бизнес, медицина, армия, спорт, психотерапия.
Благодарение на метода Необятен ум, необятно сърце Генпо Роши предава мъдростта от многовековната дзен традиция по достъпен начин. Учението дзен придобива жив характер и може да се изпита и преживее от всеки. По този начин се избягва опасността от концептуализиране като се постига директно преживяване и себепознаване.

Методът Необятен ум, основан от дзен-учителя Денис Генпо Мерцел, е безспорно най-важното и оригинално откритие в историята на будизма за последните два века – с тези думи философът Кен Уилбър окачествява метода описан в книгата, която предлагаме на вашето внимание. Уникалността на въпросния метод се състои в това, че прави постиженията на дългогодишна духовна практика достъпни „тук и сега“ за съвременния модерен човек независимо от неговите религиозни убеждения, национална принадлежност, социален статус и начин на живот.

Авторът на книгата „Необятен ум/Необятно сърце“ – Генпо Мерцел – е роден в САЩ и преди да се срещне с дзен работи като учител. През 1971 г. за пръв път получава пробуждане ненадейно в пустинята Мохаве, две години по-късно поема по духовния си път като дзен-будистки монах. Днес Генпо Роши има издадени четири заглавия и повече от 30-годишна практика като учител, стремейки се успешно да обедини най-доброто от духовните традиции на Изтока и постиженията на съвременната западна психология.

Методът Необятен ум се явява по същество надстройка на терапевтичната методика, известна като „Диалог на вътрешните гласове“ (voice dialogue), разработена през 70-те години от психотерапевтите Хал и Сидра Стоун. „Диалогът на гласовете“ се прилага успешно при терапия на онкологично болни, семейни консултации, работа с проблемни социални групи. Методиката на Хал и Сидра Стоун предлага надеждно решение, което практически разгадава динамиката на отношенията между половете и издаването на превод на книга от двамата автори би се явило успешно допълнение към „Необятен ум/Необятно сърце“ на Генпо Роши.

Методът Необятен ум намира приложение и в различни сфери на обществения живот. Използва се в бизнеса за успешно водене на преговори, в медицината, армията, психотерапията и спорта, както и в различни духовни традиции благодарение на факта, че Роши адекватно успява да изчисти своята система от всякакви религиозни елементи, специфични за източните медитативни традиции. С една дума, методът Необятен ум намира отлично приложение във всяка форма на човешката комуникация.

Генпо Роши използва този метод за предаване на мъдростта от многовековната дзен традиция в един изчистен надконфесионален вид. Учението дзен придобива жив характер и може да се изпита и преживее от всеки. По този начин се избягва опасността от концептуализиране, като се постига директно преживяване. Един от ефектите на метода Необятен ум е себеопознаването.

Кен Уилбър

ИК Сиела

Корична цена 10 лв.

Сподели в: