Дейвид Мамет и книгата му "Театърът"

В книгата си "Театърът" (ИК „Изток-Запад“) видният драматург, режисьор и есеист Дейвид Мамет си позволява да се усъмни в наслоявани с години схващания и стереотипи относно работата на режисьора, както и в теоретичните трудове по актьорско майсторство, които са основополагащи в театралното изкуство от повече от век. Откъс от книгата прочетете тук.

Прочутият американски драматург и режисьор Дейвид Мамет скандализира театралното съсловие, поставяйки под въпрос смисъла от работата на режисьора, костюмографите, сценографите и осветителите, теоретичните трудове по актьорско майсторство, писани в първите десетилетия на XX век от Константин Станиславски, Николай Горчаков и др. в своя труд „Театърът“.

Още в първите редове на книгата Мамет подчертава, че макар описаните от тези безспорни театрални авторитети похвати и идеи да са били основополагащи близо столетие, днес те трябва да бъдат преразгледани основно. Освен методът на Станиславски , авторът отделя специално внимание също на проблемните пиеси, политическата коректност, режисьорските указания, които не могат да се изпълняват и др., за да отправи директно предизвикателство към традиционните възгледи за театъра, предлагайки на актьорите по-скоро практически, отколкото теоретични насоки. В „Театърът“ – в която отделните части имат есеистичен характер – Мамет поставя акцент и върху значимостта на публиката в театралното общуване, достигайки до интересни наблюдения за първичния, емоционален характер на драматичното преживяване: „Задачата на добрия режисьор е да насочва вниманието на зрителите посредством разполагането на актьорите на сцената и посредством темпото и ритъма на изпълнението. И това е всичко. Актьори, сценографи и костюмографи, режисьор. Преди всичко тяхната работа е да направят така, че пиесата да стигне до публиката. Ето защо всяка една истинска техника би представлявала – единствено – привично прилагане на онези идеи, които ще способстват за това. Някой може да каже: „Но нима всички в Московския художествен театър, в студиите, в „Груп“ и така нататък, нима всички те – независимо колко са били прехласнати по теорията – не са създали добри, та дори и велики постановки? И нали самият автор е дал на света – доста дебели – теоретични трактати?“ Всичко това е вярно; и аз съветвам подобни трактати и теории да се приемат не като ръководства, а като неизразим по друг начин знак на любов към една все по-голяма мистерия – и именно в този дух аз предлагам на вниманието ви тези есета.“

Дейвид Мамет – роден през 1947 г. – е световноизвестен драматург, режисьор и есеист. Автор е на десетки пиеси и сценарии, като една от най-популярните му творби е пиесата „Гленгари Глен Рос“, удостоена с „Пулицър“, Наградата на нюйоркските критици и номинация за „Тони“.

Сподели в: