Два фестивала за съвременно изкуство ще се проведат в София

Два фестивала за съвременно изкуство, в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019г., ще се проведат в града – Sofia Contemporary и Фестивал на открито в Западен парк, информираха от Столична община.

Между 19 октомври и 11 ноември 2012 г. за първи път ще се състои международен фестивал за съвременно изкуство – Sofia Contemporary. Той ще предложи различни художествени средства за изкуство в градската среда и в интериорни пространства. Темата на първото издание е „Сегашно продължително”. Основната цел на събитието е да направи по-познато съвременното изкуство на българската публиката.

Първото издание на фестивала за изкуства на открито в Западен парк ще се проведе през месец ноември 2012 г. То се фокусира върху принципите на действие, концепциите и проблемите на изкуството в публично пространство. Целта на фестивала е да насочи вниманието именно към публичното пространство и публиката като заведе изкуството при нея и го остави буквално в нейните ръце. Партньори по проекта са фондация „София за култура и изкуство” и фондация Credo Bonum.

Целите на двете прояви са развитието, обновяването и обогатяване на културния живот не само в централните, но и в периферни градски райони на столицата. В програмите на фестивалите ще бъдат развити нови и нетрадиционни форми на културни изяви, основаващи се на иновативни идеи и практики на представяне и промотиране на културни събития. Те ще бъдат в подкрепа кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г.

Фестивалите са част от проекта на Столична община "Фестивали за изкуство в публичното пространство: Sofia Contemporary и Фестивал на открито в Западен парк , Договор № BG161PO001/1.1-10/2010/001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Сподели в: