"Два диалога – на Изток и на Запад" изложба –живопис на Емилия Бояджиева и Флоранс Блин

Откриване : 11 април /четвъртък/, 18.30 ч.
Галерия Актив Арт, Варна, ул. Дунав 5

11-30 април 2013 г.

Съвременната европейска култура прави постоянии опити за „диалози”, допускайки равноправното съществуване на Другият, на Различният. Мултикултуралността се регистрира на различни нива – официална култура и субкултури, различни религиозни култури, градски и селски култури, национални и регионални, публичната и частната култура и т.н. Съвременното изкуство е експонирало тази общокултурна нагласа за полемики между различните гледни точки – например Биеналето във Флоренция сътрудничи на ООН в програма „Диалог между цивилизациите” и като представя различни художествни концепции, Юнеско също предлага програма „Пътища на диалог” за съхраняване на общочовешкото културно наследство, Съвета на Европа е разработил „Бяла книга за културен диалог”. Изобщо идеята за разговори между различните възгледи е широка културна практика.

В изложбата „Два диалога – на Изток и на Запад” двете авторки – Емилия Бояджиева /България/ и Флоранс Блин /Франция/, срещат в художественото пространство две визии за два различни свята. Западният свят, представен в творчеството на Флоранс Блин, е представен чрез образите на жени на фона на замъци с бароково облекло; жени с цветя, носителки на вдъхновение и съзидателност; голи тела, разработвайки концепцията на европейското мислене по отношение на тялото и на голотата, осъществяваща прехода в християнското мислене от срама към достойството; абстрактни композиции, изведени до въздействието на формата и колорита, отвеждащи към едно обобщено понятийно мислене, каквото е европейското. Защото западното мислене е понятийно, Франсоа Блин казва, че „в живописта й, която е на границата между фигуративното и абстарктното нейни учители са думите: размишление, наблюдение, равновесие и храмония”. Цялостното разбиране на Западната култура мисли в образи и думи; картините са разкази, те са сюжети, наративи.

Обратното на това е идеята за Изтока като церемония, като ритуал, като театър, като свят на символи. Традициите заемат особено важно място в източната култура, от там произтичат и представите за вечност, предадена в названията „Поднебесна империя” и „Страната в центъра на света”. Емилия Бояджиева, посетила Китай, ни представя в платната си китайската „Чаена церемония”, традиционната архитекура – древни будиски и даоистки храмове и манастири, жената като носител на т.нар „ин” свят, образи от китайската митология – „Дракони”, „Жерави” и „Бамбук”. Съзерцателността е въплътена в образите на цветята и цъфналите дървета, метафори на живота. За да постигне внушенията от източната култура,Емилия Бояджиева използва техника с маслени бои, акварел и колаж. За нейното изкуство Пламена Рачева, изкуствовед, казва: “Това, което тя определя като свои начин на работа е фигуративната живопис – цветна, витална, изпълнена с екзотика”.

Повече за авторите :

Емилия Бояджиева: е родена на 7 септември 1984 г. Завършва Национално Училище по изкуствата „Добри Христов”, гр.Варна в класа на Николай Русев и Великотърновския Университет „Св.Св. Кирил и Методий”, магистър специалност – живопис. В момента е редовен докторант към ИЕФЕМ – БАН. Творчеството й е представено в множество самостоятелни и сборни изложби в страната и чужбина. Участник е ж множество национални и медународни пленери. Награди :

Конкурс „Личността на XX век – европейски гражданин” – Първа награда;

– 6-ти национален конкурс „Да спасим природата!” – Първа награда;

– Екологичен конкурс „Подводният свят на Черно море” – Първа награда

– Европейски международен конкурс „Живот във Вселената” – Първа национална награда за изкуство.

Илюстратор е на девет книги.

Флоранс Блин : е представяла творчеството си в над 10 самостоятелни изложби и множество сборни в градовете Ажасио, Лион, Шанбери, Валанкон, Ница, Кан, Париж и Монако. Била е участник във Фестивала на модерното изкуство от Средиземноморието. Нейни произведения са предлагани на аукциони в Друо и Париж. Творби на Флоранс Блин са отпечатвани в международното списание за живопис “L Aube”.През 2009 г. подписва договор с артистичната агенция Риъл Арт Дизайн.

Сподели в: