Двама българи написаха единствена по рода си книга, посветена на Япония

Изследвания върху икономиката и бизнеса на една от най-развитите страни в света ни представят проф. Нако Стефанов и д-р Евгений Кандиларов в съвместното си издание „Япония. Икономика, технологии, иновации и управление” (ИК „Изток-Запад”).

Японските стоки по цял свят са еталон за високо качество и добро изпълнение от години. На какво се дължи този факт? Отговаря ни книгата „Япония. Икономика, технологии, иновации и управление” на проф. Нако Стефанов и д-р Евгений Кандиларов. Тя изследва индустриалната политика, осъществявана от Страната на изгряващото слънце, съвременното състояние на икономическите сектори по ключови отрасли, икономиката на труда и структурата на японската икономика като цяло. Изданието предлага подробна информация за динамиката на системата на възпроизводство на материалния живот на страната от древността до днес. Изследванията в книгата включват също технологическия и иновационен прогрес на Япония – развитието на традиционните, индустриалните и върховите технологии в страната, както и създаването и динамиката на националната иновационна система.

Освен историята на икономическото развитие на Япония и нейното технологическо и иновационно развитие, изследвани в четирите раздела на изданието, авторите обръщат внимание и на японското управление. То е разгледано като управленски модел на равнище отделна стопанска организация, характеризиращ се с най-високи постижения в областта на интеграцията между човек и организация и явяващ се най-висок етап в развитието на управленската практика и мисъл в индустриалната епоха. „Япония. Икономика, технологии, иновации и управление” е подходяща за студенти, изследователи, преподаватели и практици в областта на икономиката, технологиите, иновациите и управлението, за японисти, както и за най-широка публика, интересуваща се от Япония и въпросите на икономиката, технологиите, иновациите и управлението.

Проф. дфн. Стефанов е преподавател в специалност „Японистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Специалист е по управление, икономика, иноватика и глобалистика. Японист и изследовател на страните от Източна Азия, Стефанов е автор на над 60 монографии, учебници и брошури. Сред последните издадени са: „Иновационно развитие на страните от Източна Азия“, „Управление и развитие на човешкия фактор“, „Управление на качеството” и др. Съавторът Кандиларов пък е доктор по история и хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ – ИФ и ФКНФ, специалност „Японистика“. Сътрудник е в Центъра за исторически и политологически изследвания. Специализирал е във Факултета по политически науки и икономика на университета „Мейджи“ в Токио, в Японския езиков институт – Кансай, Осака, както и в Техническия университет „На­гаока“. Специалист е по съвременна политическа и икономическа история и международни отношения. Написал е и книгата „България и Япония. От Студената война към ХХІ век“.

Сподели в: