Да помогнем за възстановяването на сградата на Съюза на българските писатели

На 29 ноември 2008 г. пожар унищожи голяма част от сградата на Съюза на българските писатели, основан през 1913 г. от колоса на българската литература Иван Вазов и я направи необитаема. Пусти останаха помещенията, в които се намират редакциите на издателство “Български писател”, вестник “Словото днес” и вестник “Новият Пулс”. В тези стаи са работили години наред големите български писатели Никола Фурнаджиев, Елисавета Багряна, Светослав Минков и Николай Хайтов.

Възстановяването на сградата изисква много средства, които са непосилни за творческа организация като Съюза на българските писатели.

Вие можете да помогнете за възстановяването на сградата на Съюза на българските писатели и на дейността на издателството и изданията за българска литература на следните сметки:

Бенефициент: “Съюз на българските писатели”

Дарителски сметки №

BG10 IORT 8048 1020 3750 00 – BGL
BG54 IORT 8048 1120 3750 00 – USD
BG89 IORT 8048 1420 3750 00 – EUR

BIC/SWIFT: IORTBGSF

Открити при: ТБ Инвестбанк АД –
клон “София-Централен”,
гр. София, бул. “България” № 83 А

Съюзът на българските писатели разчита на вашата подкрепа!

Сподели в: