Да осиновим книга!

Благотворителността е нещо, без което не може в наши дни. И тъй като парите в държавата не стигат, затова всеки може да помогне от разстояние, като осинови: животно от зоопарка, дете в институция, а наскоро Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" излезе с призива да осиновим книга.

За да попречим на безпаметния ход на времето, националната библиотека заедно с в-к ",Култура" предлагат възможност да бъдат спасени от гибел много ценни свидетелства на книжовното ни минало. Просто и лесто – давате ваши пари за реставрирането на стара книга. Ето и първият кандидат, който търси осиновители:

Псалтир с последования (ЦИАИ 4), края на ХVІ – началото на ХVІІ в.

234 л. (ръкописна книга) + 146 л. (старопечатна книга) + ІV л. хартия; 178х135 мм.
Подвързия от края на ХVІІІ в. или от 1828 г., когато вероятно ръкописът е бил реставриран; направена от тънки дъски, обвити с орнаментирана кожа, която сега е напукана и пресъхнала, по ръбовете е ожулена и деформирана, с малки липси. Дървото е проядено от насекоми. Запазени са само части от двете закопчалки, капителбандът е разкъсан. Върху форзаците, залепени от вътрешните страни на дъски, има приписки от различно време.

Книжното тяло е в тежко състояние, силно деформирано и замърсено. Хартията е механично отслабена и разрушена, деформацията се дължи на влага и механични въздействия. Текстът е изписан/отпечатан с тушови и желязогалови черни и червени мастила. По листовете има фиксирани стари наслагвания от неорганичен (водни петна) и от органичен произход (восъчни и мазни петна). Окислителните продукти и прах са навлезли дълбоко в структурата на влакната, в резултат на което те са в състояние на напреднала оксидация. В отделни части на книгата има обезцветявания, довели до силно избледняване на букви.

Необходими са следните процедури: 1. Предварителен физико-химичен анализ на хартията, мастилата и оценка на състоянието. 2. Разподвързване на книжното тяло. 3. Механично почистване. 4. Химично почистване, което включва: а) изваждане на восъчните и мазните петна; б) изваждане на водните петна чрез компреси. 5. Деацидификация (неутрализация) на хартията. 6. Укрепване на хартията и текста. 7. Реставрация – класически способ с подходяща японска хартия и лепило „метилцелулоза”, листоотливане. 8. Пресоване и формиране на книжното тяло. 9. Подвързия: а) почистване; б) омекотяване; в) реставрация на кожата; г) възстановяване на липсващите части от закопчалките; д) връщане на книжното тяло в реставрираната подвързия. 10. Изработване на предпазна кутия за съхранение на ръкописа.

Минималната сума, необходима за спасяването на ръкописа, е 5 800 лева.
За справки и предложения за осиновяване се обръщайте към ст.н.с. д-р Елисавета Мусакова от Националната библиотека на телефон 02/9882811, вътр. 391 и е-майл e.musakova@nationallibrary.bg; emoussakova@gmail.com.

Сподели в: